Monthly Archives: septembris 2021

Kāpēc mēs dzīvē jūtam tukšumu?

Kāpēc mēs dzīvē jūtam tukšumu? Tāpēc, lai saprastu nepieciešamību iet ar ticību augstāk par zināšanām. Tāpēc, ka parastā veidā mēs šo tukšumu nekad nespēsim piepildīt – to var piepildīt tikai Radītājs. Tieši tādēļ mums šis tukšums arī atklājas.

Taču, ja mēs vēlamies vienkārši izvairīties no nepatīkamas sajūtas, tad slēpjamies no stāvokļa, kuru mums devis Radītājs un aizmūkam no garīgā ceļa. Taču, ja mēs vēlamies tukšuma sajūtu izmantot pareizi, tad mums ir jāaizdomājas par to, ko nozīmē ticība, kas augstāka par zināšanām, atdeves līmenis. (vairāk…)

Bāla Sulama dāvana pēdējai paaudzei

Liels gods runāt par Bālu Sulamu viņa piemiņas dienā. Šī ir īpaša dvēsele, kura no vienas puses ir saistīta ar Radītāju, taču no otras puses saistīta ar mums, ļaujot mums no tās pārtikt ar garīguma. Garīgā plūsma caurplūst caur Bālu Sulamu un Rabašu pie mums. Un tāpēc nav vārdu, lai izteiktu pateicību Radītājam par to, ka atsūtīja mums šādu sūtni.

Bāls Sulams sacīja, ka nekad nav stāstījis par garīgām parādībām, iekams tās pats neizzināja. Tādējādi var saprast, kāda neparasta augstuma bija šī dvēsele. (vairāk…)

Mūžīga garīgā piepildījuma noslēpums

Materiālā pasaulē piepildījums dzēš baudu. Ja esmu izsalcis un sāku ēst, tad pakāpeniski nomācu savu izsalkumu un zaudēju apetīti, un kopā ar apetīti zūd arī bauda. Rezultātā es palieku tukšs, absolūta nulle – un šādi it visā.

Karsta mīlestība, uzplaiksnījusi sākumā, pakāpeniski kļūst par pieradumu un sāk dzist. Pieradums notrulina baudas garšu un baigu beigās to nogalina, kas arī noved līdz nāvei. (vairāk…)

Uzzināt visu par sevi

Jautājums: Kas cilvēkam jāizmaina, lai kļūtu laimīgs?

Atbilde: Jāredz tā pasaule, kurā viņš atrodas.

Jautājums: Vai tādēļ viņam ir jāmaina kādi arēji nosacījumi? (vairāk…)

Mīlestība un nekādas filosofijas

„Kāpēc jūs ņemat ar spēku to, ko nevarat paņemt ar mīlestību?” (Indiāņu gudrība)

Ar spēku – mums šķiet, ka tas ir vieglāk, ka tas ir tuvāk, ka tā ir viena darbība. Taču mīlestība – man ir jācīnās pret sevi, nevis pret otru. Man tā ir jāizrāda. Man ir jāpārliecinās par to, ka otrs sajuta manu attieksmi pret viņu kā patiesu, un lai es no viņa sajustu noteiktu atbildi. Lūk, tad var sacīt, ka esmu guvis panākumus sevis izlabošanā. (vairāk…)

Sava „es” apliecinājums

Jautājums: Kādā veidā mēs varam apvienoties? Ambiciozam, no dabas stipram cilvēkam nav nekas nīstamāks, kā sociālā vienlīdzība.

Atbilde: Viņš var palikt tāds, kāds viņš ir. Neviens viņam neko neatņem. Kurš viņam liedz būt bagātam? Kurš viņam liedz sevi realizēt politikā, mākslā, zinātnē – vienalga kur? Kāpēc viņam jānolaižas vidusslāņa līmenī? Nevajag. (vairāk…)

Augstākās pasaules izzināšanas laboratorijā

Viss mūsu darbs sastāv no tā, lai anulētu sevi par labu augstākajam, un tāpēc mēs sākotnēji esam radīti ar vēlmi baudīt, kas ir pretēja Radītājam. Taču izmainīt nepieciešams nevis vēlmi baudīt, bet tās nodomu, lai to izmantotu atdevei tuvākajam.

Par cik Radītājs vēlas dot, tad es varu izmantot savu vēlmi baudīt atbilstoši tam, kādā mērā saņemu no Radītāja, lai sniegtu Viņam baudu. (vairāk…)