Vai mēs esam nepieciešami augstākajam spēkam?

Jautājums: Vai mēs esam nepieciešami augstākajam vadošajam spēkam?

Atbilde: Augstākajam vadošajam spēkam mēs esam nepieciešami, tāpēc ka tādējādi mēs sajūtam tā attieksmi pret mums. Šis spēks vēlas, lai mēs no tam pretējiem, kādus tas mūs radīja, kļūtu līdzīgi viņam, tādi, kādus tas vēlas mūs redzēt.

Pārveidojot sevi līdzīgus augstākajam spēkam, mēs sākam šo spēku atklāt, saprast, tam tuvoties, burtiski ar to saliedēties.

Jautājums: Vai šis spēks no tā kaut ko saņem?

Atbilde: Nē, tas augstākajam spēkam absolūti nav nepieciešams. Viss tiek darīts tikai par labu mums, tāpēc ka augstākais spēks ir absolūta labestība.

Jautājums: No kurienes šis spēks izriet? Tas ir kaut kas, kas stāv aiz tā?

Atbilde: Ir sakne, kura netiek izzināta, taču tiek izzinātas tās darbības, un par to vēsta kabalas zinātne. Kabala mūs māca izzināt Radītāja darbības, nevis Viņu pašu.

No TV raidījuma „Kabala ekspress”, 19.07.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: