Kritums dēļ pacēluma

Tādēļ, lai paceltos garīgajā ir nepieciešami abi stāvokļi: gan pacēlums, gan kritums. Galvenais, neatrasties neapzinātā stāvoklī, jeb, kas vēl sliktāk, tikai materiālajā, dzīvnieciskajā stāvoklī. Nedzīvais, augu un dzīvnieciskais līmenis attiecas uz mūsu egoistisko pasauli, taču cilvēcisko līmeni nosaka mūsu attieksme pret Radītāju.

Un tāpēc ir tik svarīgi turēties vai nu pacēluma stāvoklī, vai krituma stāvoklī. Kritums ir tikpat svarīgs, tāpēc ka bez tā nav iespējam cienīt pacēlumu, un nav iespējams gūt jaunas kelim nākamajam pacēlumam. Un tāpēc šie abi stāvokļi: gaismas un tumsas ir pareizi un leģitīmi, mūs virzoši uz priekšu.

Taču starpposmus – pelēkos stāvokļus vēlams pēc iespējas ātrāk pabeigt un pacensties atkal būt pacēlumā. Taču, ja neizdodas būt pacēlumā, tad būt kritumā, lai sevi sagatavotu pacēlumam, un šādi katru dienu veikt atjauninājumu. Nakts ir nepieciešama, lai tuvotos nākamajai dienai.

Ja mēs cienām šos abus stāvokļus, tad „Tumsa atmirdzēs kā gaisma”, un mēs sajutīsim, ka arī tumsa pie mums atnāk no Radītāja pretējās puses, un uz Viņu attiecināsim gan pacēlumus, gan kritumus.

Sacīts, ka „Radītājs līdzinās alnim”, jo mūkot atskatās atpakaļ, lai mēs tiektos un skrietu Viņam pakaļ.

Mēs neievērojam to punktu, no kura sākam krist, mainot savu attieksmi pret garīgo, grupu, Radītāju. Tāpēc, ka patiesībā mūsu kritums ir pacelšanās nākamajā līmenī, tikai apvērstā formā. Tāpēc, ka garīgajā tikai ceļ augšup nevis pazemina. Un tāpēc mēs krituma dēvējam par pacēlumu kreisajā līnijā. Šādi notiek kelim pievienošana, kuras mums iepriekš nebija, taču tās ir sašķeltas, un tāpēc mēs tajās jūtam vēl lielāku tumsu.

Un mēs sūrojamies, ka nebija vērts strādāt, ja tas noved pie šādiem nepatīkamies stāvokļiem. Vai tiešām tāds ir atalgojums par mūsu darbu? Taču, ko lai dara, ka mums ir nepieciešamas papildus kelim, lai izzinātu Radītāju. Tāds ir mūsu attīstības ceļš: kreisā līnija, labā un atkal kreisā, labā.

Nevienam nepatīk būt kreisajā līnijā. Taču, ja mēs atrodamies grupā, tad mums ļoti ātri atgādinās, ka kreisajai līnijai ir jāaug, lai to izlabojot, mēs atklātu Radītāju, Viņam pietuvotos.

No nodarbības par tēmu „Pacelt sevi augšup”, 02.07.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: