Radītājs un apziņa

Jautājums: Kad mēs augstāko spēku dēvējam par Radītāju, mēs to it kā personificējam. Ja garīgā telpa ir apziņas lauks, vai tad ir iespējams runāt par subjektu, kuram šī apziņa pieder?

Atbilde: Nē. Subjekta nav.

Jautājums: Kā apziņa var būt bez subjekta, bez „es”?

Atbilde: Garīgā telpa izplūst pa visurieni, piepilda un iekļauj sevī visu. Izņemot to, nekā cita nav. Un mēs esam tajā. Taču ar jēdzienu „subjekts” tiek domāts, ka jums šī garīgā telpa ir jāierobežo ar kaut kādām īpašībām.

Atdeves īpašība gluži pretēji nozīmē, ka viss ir ārpusē, nav nekā ierobežota. Tikai atdeve. Un viss, kas eksistē, izņemot Viņu ir Viņa radīts, lai Viņa radītais izzinātu Viņu.

Jautājums: Un kā garīgajā notiek apzināšanās process? Vai arī tur, tāda nav?

Atbilde: Radītājam?! Nav.

Tur nav nekā cita, izņemot atdeves īpašību. Un tāpēc apziņa šādā līmenī neeksistē. Apziņa vienmēr izriet no tā, ka kaut kas trūkst.

Replika: Ja mēs runājam par informācijas lauku – tas mums ir vairāk saprotams…

Atbilde: Šādi tas ir attiecībā uz mums! Mēs šo lauku sajūtam attiecībā uz mums, taču par pašu lauku mēs nevaram neko sacīt: kas, ko un kā. Tikai kādā veidā mēs To uztveram savās sajūtās, kādā veidā Tas parādās attiecībā uz mums.

Replika: Reliģijā – saprotams, tur viss ir sajaukts. Taču kabalas avoti arī it kā personificē Radītāju.

Atbilde: Šo jēdzienu taču ir nepieciešams noteikt ar kaut kādiem vārdiem: Viņš jūt, Viņš domā, dusmojas, priecājas. Viss tiek sacīts tikai attiecībā uz cilvēku, lai viņu piesaistītu Radītājam. Gluži tāpat, kā jūs varat sacīt par kādu mašīnu, aparātu, aprīkojumu, ietērpjot šo objektu savās jūtās.

Jautājums: Taču, kad mēs garīgi paceļamies, šī personificēšana izzūd?

Atbilde: Absolūti. Nepaliek nekas, izņemot atdeves lauku. Turklāt tas ir bezgalīgs, tam nav nekādu robežu! Un tikai mēs tajā veicam garīgas darbības.

No TV raidījuma „Tikšanās ar kabalu”, 29.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: