Monthly Archives: maijs 2021

Vardarbība vai garīgais pacēlums?

Cilvēka garīgajā attīstībā ir vairāki noteikumi. Viens no tiem – garīgajā nav vardarbības.

Taču, kā iespējams attīstīties, nesaņemot kādus vadības signālus: signālus, kuri vada tevi un tavu ietekmi kā atgriezenisko saikni uz citiem? (vairāk…)

Reforma cilvēkā

Jautājums: Vai mūsu bērni jau jāeksistē jaunā, garīgā etapā?

Atbilde: Būtībā, jā. Savu paaudzi mēs esam zaudējuši, mēs nepaspējām tur nonākt.

Jautājums: Ko nozīmē „zaudējuši savu paaudzi”? Jūs teicāt, ka cilvēkam šajā paaudzē vēl nebija iekšējas nepieciešamības. (vairāk…)

Labprātīga attīstība

Cilvēkam garīgajā ir jāattīstās labprātīgi, ar prieku. Jājūt, ka pat tās pūles, kuras viņš veic ar sevi pret savu gribu, viņam rada prieku.

Replika: Bet tas ir pret dabu?

Atbilde: Un cilvēks, kurš kāpj kalnā un cieš, kad rāpjas kalnā – tās ir ciešanas vai prieks? (vairāk…)

Atalgojums par garīgo darbu

Jautājums: Kad cilvēks pilda darbības par labu Radītājam, bez jelkādas garšas savā darbā, proti, viņa egoisms nesaņem nekādu atalgojumu, tad viņš sāk šaubīties par to, ko dara. To dēvē par „irurim” („šaubas”) no vārda „ar”, „kalns”.

Viņš nonāk pie šī šaubu kalna: „Vai es pareizi daru? Vai esmu uz pareizā ceļa? Kādēļ man tas nepieciešams?” Un sāk šo stāvokli, šīs īpašības, Radītāju ienīst. Vai to tad arī dēvē par „nonākšanu pie Sīnaja kalna”? (vairāk…)

Ilgais ceļš uz tikšanos ar kabalu

Jautājums: Zināms, kad septiņdesmit tulki tulkoja Toru uz grieķu valodu, tur tika daudz kas sajaukts. Vai tad to neizdarīja speciāli?

Atbilde: Jā, tas tika izdarīts speciāli, lai cilvēce patiešām tajā maldītos, iekams pacels rokas un teiks: „Viss, mēs vairs neko nesaprotam, neko nezinām, neko neprotam. Un mums nav nekādas nākotnes, mēs esam vīlušies savos personīgajos spēkos, un piekrītams klausīties”. (vairāk…)

Kabalas paradoksi

„Nav nekā veselāka par salauztu sirdi;

nav lielāka kliedziena, kā klusums;

nav nekā taisnāka par slīpām kāpnēm.”

Rabīns Nahmans Mendels no Kockas

Replika: Šajā citātā viss viens otram it kā ir pretrunā.

Atbilde: Tas viss notiek, kad cilvēks meklē īstenību, un viņš saprot, ka taisnā ceļā līdz tai nav iespējams nonākt. Taču tas iespējams tikai, kad tu ej pret loģiku, pret viedokļiem un sabiedrību, un pret savu viedokli tai skaitā. (vairāk…)