Uztvert pasauli tādu, kāda tā ir

Jautājums: Vai var teikt, ka kolektīvā apziņa ir kvalitatīvi jauns līmenis, un, ka kabala nodarbojas ar to, ka māca cilvēkiem iziet jaunā realitātes uztveres līmenī?

Atbilde: Nē, es tā neteiktu, tāpēc ka šajā gadījumā apziņai jābūt absolūti pretējai pasaulīgajai apziņai.

Ja mēs visu saņemam sevī un mūsu dabiskajās sensenajās vēlmēs sajūtam šo attēlojumu, kā, piemēram, fotoaparātā, tad kabalistiskā uztvere ir absolūti citāda.

Šāda uztvere paliek pati par sevi, taču cilvēks, kurš anulē savu egoismu un spēj nonākt realitātes uztverē, to netraucējot, sajūt realitāti tādu, kāda tā ir. Proti, nevis egoistiskās īpašībās, bet tieši atbilstoši savu īpašību atbilstības mēram visa veida īpašībām un darbībām, kas noris ārpus viņa.

Kabala izzina pasauli, kura neplūst caur mūsu maņu orgāniem. Cilvēks sevi attīstot, veic īpašu piepūli, lai sāktu just kabalas pasauli, mācētu nonākt stāvoklī, kad viņš absolūti nav egoists un visu sajūt, nevis sevī, bet ārpus sevis. Praktiski viņš norobežojas no jebkādas mijiedarbības ar apkārtējo pasauli.

Vai eksistē pasaule pati par sevi? Eksistē. Es to uztveru sevī, tas nozīmē, ka es to uztveru egoistiski. Mēs veidojam mūsu zinātnes, izejot no tā, ko uztveram paši, vai ar mūsu izgudrotajiem aparātiem.

Taču kabala saka: „Nē, uztversim pasauli tādu, kāda tā ir”. Vispirms mums nepieciešams sasniegt stāvokli, kad mēs anulējot sevi sākam just patieso apkārtējo pasauli.

Un atbilstoši pakāpeniskai sevis anulēšanai, mēs sākam sajust visu, kas notiek šajā pasaulē. No tā sastāv visa kabalas zinātne.

No programmas „Tikšanās ar kabalu”, 29.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: