Amaleks norāda ceļu pie Radītāja

Amaleks ir spēks, kurš tikai ar nosacījuma, ka es patiešām tiecos uz garīgo mani, it kā no tā atgrūž. Šis spēks man liek nostiprināties savos centienos, un meklēt, kā saistīties ar Radītāju, lai dotu man labvēlīgo spēku, kas ļauj karot ar Amaleku, viņu pārvarēt un nonākt pie Radītāja.

Amaleks ir „palīdzība no pretējā”. Viņš man palīdz noskaidrot, kā sasniegt Radītāju, tādā veidā, ka stājas manā ceļā un saka, ka neļaus man nokļūt pie Radītāja. Ja nebūtu Amaleka, es vispār nezinātu, ka šis ceļš ved pie Radītāja un ka pa to var nonākt pie Viņa.

Un negaidot parādās Amaleks un saka: „Es tev neļaušu tuvoties Radītājam!”, proti, tādējādi viņš norāda virzienu, atklājot, ka tieši pa šo ceļu man nepieciešams iet, bet viņš neļauj virzīties uz priekšu. Amaleks man parāda, ka man nav spēka, lai virzītos, un tāpēc man šo spēku nepieciešams uzņemt: vērsties pie Radītāja, nostiprināties grupā. Tādējādi es savākšu spēkus, lai spertu soli uz priekšu un karotu pret Amaleku.

Būtībā, ko dara Amaleks? Viņš man apvērstā veidā parāda ceļu pie Radītāja! Viņš saka: „Lūk, šis ceļš, taču tev nav spēka pat to iet, tu neesi spējīgs”.

Pamēģiniet grupā spert soli uz priekšu, lai patiešām satuvinātos ar biedriem, un redzēsiet, ka stāvat pret sienu, kuru nav iespējams caursist. Nav izvēles, kā tikai vērsties pie Radītāja. Šādā veidā Amaleks mani tuvina Radītājam, parādot, ka saviem spēkiem man galā netikt.

Amaleks parādās tikai tad, kad es jau izeju no vēlmes baudīt, no Faraona varas, un vēlos nonākt pie Radītāja. Amaleks cīnās pret manu nodomu par labu atdevei. Tas ir ļoti svarīgs spēks, bez kura garīgajā nav iespējams pacelties. Tikai labošanās beigās mēs pilnībā uzvaram Amaleku, izlabojot visas savas vēlmes uz atdevi.

Taču, ja ļaunie spēki izzudīs vēl pirms labošanās beigās, tad es nezināšu, kurp iet, kā tas tagad notiek ar visu cilvēci. Cik daudz vēl nepieciešams mācīties no tādiem sitieniem, kā koronavīrusa epidēmija, kari un citas problēmas, lai piekristu, ka pietiek vienam ar otru karot, iznīcināt visus ieročus un sākt dzīvot mierā.

To ir ļoti grūti izdarīt, jo cilvēkam nav nekā cita, izņemot egoistisko vēlmi, kā sacīts, ka Radītājs radīja ļauno sākotni. Un, ja es vēlos iziet no egoisma, tad man piedevās ir nepieciešama Tora – labošanas gaisma.

Ja es vēršos pie Radītāja, tad no Viņa saņemu spēkus, lai cīnītos ar Amaleku. Tieši tādēļ Radītājs atmodina Amaleku, piespiežot mani vērsties pie Radītāja pēc palīdzības. Radītājs šeit spēlē no abām pusēm.

* * *

Atbilstoši tam, kādā mērā cilvēks tiecas uz atdevi, apvienošanos, garīgo, viņš atklāj šķēršļus, kas atbilst viņa līmenim. Amaleks ir egoistisks nodoms. Tas nenozīmē vienkārši dot priekšroku materiāliem piepildījumiem, bet tas ir spēks, kas stājas pret atdeves spēku, apvienošanās spēku, iekšējo labošanās pamatu.

Amaleks ir daudz augstāks spēks nekā Faraons. Faraons ir kopīga vēlme baudīt, taču Amaleks attiecas uz individuālo ceļu. Kad Izraēlas tauta iziet no Ēģiptes un vēlas caur tuksnesi nonākt līdz Izraēlas zemei, tad viņiem parādās Amaleks. Tas ir, tieši uz pareizā ceļa, esot pareizā virzienā, no pareiziem nodomiem izaug šķēršļi, kurus dēvē par Amaleku, kas nozīmē „dēļ egoistiskās saņemšanas” (al menat lekabel).

Jo vairāk cilvēks vēlas sasniegt atdeves nodomu, jo vairāk parādās „palīgs no pretējā”, egoistiskais nodoms. Tā ir klipa, kas aizsargā kli, garīgo augli, palīdzot tam sasniegt svētumu. Mēs redzam, ka visi augļi aug ar mizu, kas tos sargā nobriešanas laikā. Iekams auglis nav nobriedis, miza to aizsargā un neļauj kaitniekiem iekļūt auglī. Taču, kad auglis nobriest, tad mizas nepieciešamība zūd un tā kļūst par augļa daļu.

Amaleks parādās visos vēlmes baudīt attīstības līmeņos un sniedz iespēju pareizi augt. Atbilstoši virzībai uz priekšu mēs redzēsim, ka Radītājs mūs nepārtraukti ievirza un pasaka priekšā, kā strādāt ar nākamajiem stāvokļiem. Tie visi cilvēkam tiek doti tikai tādēļ, lai palīdzētu sasniegt mērķi. Pasaulē nav radīts nekas kaitīgs. Cilvēkā nav nekā slikta, viņš tikai nemāk izmantot to, ko Radītājs viņam dod.

No nodarbības par tēmu „Amaleks”, 18.04.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed