Viegli sevi anulēt diženā priekšā

Ar katru dienu mūsu ceļš kļūst arvien precīzāks, virziens skaidrāks, un vēlamais un esošais stāvoklis arvien noteiktāks. Es savu virzību mēru ar to, cik daudz spēka saņemu no grupas, cik vēlmes uz Radītāja atklāšanu, un cik pats spēju šo vēlmi dot grupai. Šie divi spēki mani pareizi notur ceļā uz mērķi.

Galvenais nepārtraukti celt mērķa svarīgumu, kas visu laiku zūd. Pateicoties tam, mēs nepārtraukti virzīsimies uz priekšu. Nav iespējams iztikt bez negatīvā spēka, tāpēc ka gaismas priekšrocība atklājas no tumsas.

Un tāpēc, ja mērķa svarīgums negaidot zūd, nomainoties uz krēslas un tumsas sajūtu, tad tas ir tādēļ, lai mēs šo sajūtu izjustu kā „vakaru”, pēc kura jau var iestāties „rīts”. Sanāk, ka mēs paši modinām rītausmu, nevis rītausma modina mūs.

Pievērsiet uzmanību, kādu milzīgu ietekmi uz mūsu dzīvi izraisa apkārtējā sabiedrība: laikraksti, televīzija, sabiedrībā pieņemtie viedokļi, ziņas. Mēs pārtiekam no šī avota. Ja visas šīs ārējās informācijas nebūtu, mēs dzīvotu kā dzīvnieki: katrs ieraktos savā alā un neinteresētos par to, kas notiek ārpusē.

Es nezinātu, kas pasaulē notiek, par ko visi domā un ko vēlas. Taču, pateicoties tam, ka es pārtieku no informācijas, kas nāk no visas lielās pasaules – tā mani formē.

Un, ja mēs vēlamies pareizi virzīties uz priekšu, tad ņemot vērā šo īpatnību, mums nepieciešams pacelties virs šīs pasaules, lai būtu augstāki par to. Tāpēc grupā galvenokārt nepieciešams runāt par Radītāja diženumu, lai Viņš būtu augstāk par visu pārējo un tas izskanētu katrā vārdā un teikumā.

Nepieciešams padarīt desmitnieku svarīgāku par visu pasauli, lai mani vilktu augšup, nevis materiālajā realitātē, kur mani, savās niecīgajās vērtībās, velk visa pasaule. Man jājūt, kā desmitniekā darbojas augstākais spēks. Un tāpēc mums ir jārunā par Radītāja diženumu, jo diženā priekšā ir viegli sevi anulēt.

Tiekšanās uz sevis anulēšanu, mūs ved uz ticību, kas augstāka par zināšanām. Radītāja spēks, kuru dēvē par ticības spēku, kļūst augstāks par zināšanu spēku, tas ir, par egoistisko saņemšanu. Taču anulējot sevi par labu grupai, kura mani iedvesmo ar Radītāja diženumu, man būs viegli sevi anulēt pret Radītāju un virzīt uz Viņu visas savas pūles.

Kā atbildi, es saņemšu no Radītāja ticības, atdeves spēku, un tad sajutīšu, ka visa realitāte, izņemot manu mazo egoistisko pasauli, dzīvo pēc atdeves likuma, un Radītājs piepilda visu Universu.

No nodarbības par tēmu „Ceļam mērķa svarīgumu”, 06.04.2021.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: