Es eksistēju vai nē?

Jautājums: Manis nav, ir tikai Radītājs. No otras puses, es eksistēju tikai tad, kad atšķiros no Viņa, vai tad, kad ar Viņu saliedējos? Es eksistēju vai nē?

Atbilde: Mēs eksistējam. Par to nav nekādu šaubu.

Taču kādā veidā, lai mēs savienojamies ar Radītāju? Tādēļ sevī ir nepieciešams radīt īpašu maņu orgānu, kurš spēj just to, kas ir ārpus mums. Tāpēc, ka Radītājs atrodas ārpus mums, mēs Viņu pašlaik nejūtam.

Tāpēc man ir nepieciešams saprast, kā no sevis iziet, tas ir, no egoistiskās īpašības, kurā es tagad atrodos, pretējā, altruistiskā īpašībā, kuru es sevī varu attīstīt. Ja man būs šīs divas īpašības, es spēšu sevī sajust Radītāju un kļūt līdzīgs Viņam, neiznīkstot un ne kur nepazūdot. Proti, es esmu nedalāms un mūžīgs radījuma elements, mēs nekur neizgaistam.

No TV programmas „Pajautā kabalistam”, 20.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed