Cilvēks ir tas, kurš līdzpārdzīvo

Replika: Saadi, 12.gs. persiešu dzejnieks, sūfists ir sacījis: Ja tu esi vienaldzīgs pret citu ciešanām, tu neesi pelnījis tikt dēvēts par „cilvēku”.

Atbilde: Jā. Patiešām par cilvēku var dēvēt to, kurš līdzpārdzīvo. Tas nozīmē, ka viņam eksistē tiekšanās uz saikni ar citiem. Un pareizā saiknē ar citiem – līdzcietībā, labvēlīgā komunikācijā utt., cilvēks veido savu matricu, kuru dēvē par „Ādamu” (cilvēku).

Jautājums: Tas ir, viņš slēpti vai atklāti jūt, ka atrodas saiknē ar šo tuvāko, ka viņš no otra ir atkarīgs, un tāpēc tuvākā ciešanas viņam ir tuvas?

Atbilde: Tas jau ir atkarīgs no viņa diženuma, un no tiem pamudinājumiem kādi viņam ir. Ja viņš jūt, ka ir no otra atkarīgs, tad šī atkarība liek viņas līdzpārdzīvot? Tad tas ir egoistiskais līdzpārdzīvošanas variants.

Jautājums: Ko kabalistam nozīmē just līdzi citiem?

Atbilde: Kabalistam just līdzi citiem – nozīmē pacelt otru no ciešanu stāvokļa, neatstājot viņu tur ne uz minūti.

Tiklīdz es redzu, otru ciešam, man nekavējoties jebkādā veidā – kā likums tas ir caur līdzpārdzīvošanu viņam, jāparāda, ka es viņam līdzpārdzīvoju, un pamazām sākt viņu pacelt.

Jābūt tikai centienam vai tādai darbībai, kad tu speciāli no sevis veido tādu pašu līmeni, kur atrodas viņš, un sāc viņu celt.

Jautājums: Kā tu viņu pacel? Ko tu viņam saki, ko tu tādēļ dari?

Atbilde: Tas ir atkarīgs no tā, kādā stāvoklī viņš atrodas, kādās jūtās, kādās pārdzīvojuma niansēs.

Taču būtībā man viņam ir jānodod pasaules globālums, cilvēces globālums, mūsu eksistences un mūžības globālums, ka patiesībā nekas ļauns un slikts pasaulē un dabā nav.

Lai kas arī nenotiktu ar mūsu ķermeni, ar mūsu tuvajiem, lai cik mēs, nedod Dievs, neiztēlotos kaut kādus sarežģījumus un problēmas – jebkurā gadījumā, tas viss iet pāri mūsu ķermenim, kurš jau tā ir paredzēts nāvei un ne vairāk. Taču mūsu dvēsele tajā brīdī pārcieš nepārtrauktus pacēlumus, un mums ir jāpiekļaujas dvēselei un jādomā par to.

Jautājums: Un kad tiek sacīts, ka kabalists jūt visas pasaules ciešanas, kas ar to tiek domāts?

Atbilde: Visas pasaules ciešanas ir ciešanas no tā, ka cilvēki vēl ir ļoti tāli no tā, lai sāktu pacelties savā līdzībā Radītājam. Tāpēc, ka eksistē tāda lieliska iespēja sākt pacelties un visiem kopā draudzīgi palīdzēt, ka nevienam nebūs nekādas grūtības nepārtraukti būt pacēlumā un Radītāja atklāsmē. Radītāja atklāsme ir mūžīgas pilnības izzināšana, taču mēs to neizmantojam.

No TV raidījuma „Jaunumi ar Mihaelu Laitmanu”, 18.05.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa:

Nākamā ziņa: