Aplis, kur vieta visiem

Nepieciešams tiekties uz to, lai mūsu vēršanās pie Radītāja būtu pēc iespējas tālāka no mūsu egoisma, un mēs vēlētos apvienoties centrālajā punktā starp mums. Tas nozīmē, ka es anulēju sevi un attiecos pret visiem vienlīdzīgi, un starp viņiem nav slikto un labo, tuvo un tālo, bet visi ir absolūti vienādi.

Es nepārtraukti rūpējos par to, lai nedomātu par individuālu labumu, par savām jūtām, sapratni, piepildījumu, bet visu daru tikai tāpēc, lai izveidotu kli (tilpni), apvienošanos, vienotību – Radītāja, Viņa diženuma atklāšanās vietu.

Radītāju dēvē par „vietu”, un mums nepieciešams domāt par to, kāda ir šīs vietas savdabība, īpašības, apjomi, kuru mēs savstarpēji veidojam starp mums. Un tad atbilstoši šīm īpašībām, šīs vietas būtībai, mēs izpelnāmies Radītāja atklāšanos. Mēs radām šo vietu ar individuālu pašanulēšanos, ar tieksmi kopā vienlīdzīgi to izveidot.

Tad Radītājam patiešām parādās vieta, kur Viņš var atklāties. Šī vieta jau eksistē, bet egoistiskā formā. Taču mēs anulējam savu egoismu un ļaujam visiem būt šajā vietā. Sanāk, ka šī vieta ir augstāk par mūsu egoismu, augstāk par zināšanām, un mēs esam izveidojuši teritoriju, kur var atklāties Radītājs. Mēs paši veidojam Radītāju.

Ja mēs izveidojam tādu vietu Radītāja atklāšanai, tad patiešām iznāk, ka „nav neviena cita, izņemot Viņu”. Tāpēc, ka atceļot savas vēlmes gūt baudu, un, vēloties visiem kopā virs tām saistīties, mēs veidojam kaut ko jaunu, kas iepriekš nav eksistējis. Par to ir sacīts: „Jūs radījāt Mani”.

No tā kļūst saprotams pareizs problēmu risinājums, kuras mums ir šajā materiālajā pasaulē, kur arvien biežāk izceļas konflikti: kreisie pret labējiem, vienas partijas un novirzieni pret citiem. Šai cīņai nav redzams gals, un nemieri draud pāraugt pilsoņu karā.

Nepieciešams saprast, ka visi šie strīdi mūs ne pie kā nenovedīs, un ir tikai viens risinājums, lai katrs piekāptos par labu otram un atzītu tiesības eksistēt visiem citiem viedokļiem. Radītājs mums neļaus noniecināt ne savu viedokli, ne iznīcināt citus. Egoisms ir mūžīgs, un tikai virs tā mēs spējam izveidot vietu, kur atklāties Radītājam.

Tāpēc visiem konfliktiem pasaulē, starp visām valstīm ir tikai viens risinājums. Un šie konflikti arvien vairāk pieaugs, lai mūs novestu līdz šim vienīgajam risinājumam: rezultātā visus grēkus apklās mīlestība – katrs nedaudz parausies un dos vietu visiem citiem.

Nav svarīgi viņš ir kreisais vai labējai, jebkuram pat visneierastākajam viedoklim ir tiesības uz eksistenci, tāpēc ka tikai pareizā saiknē starp mums, kad katrs ar kaut ko piekāpjas par labu otram, mēs veidojam „apaļu vietu”. Šajā aplī ir vieta visiem, tāpēc ka tas ir izveidots uz savstarpēju piekāpšanos par labu kopīgai eksistencei.

Tāpēc ir jābūt nevis naidam labējiem pret kreisajiem vai kreisajiem pret labējiem, viens pret otru, bet gan atzīšanai, ka jebkuram novirzienam ir vieta, un es neieredzu tikai savu egoismu, kurš vēlas anulēt visus citus. Taču arī savu egoismu es neieredzu tikai par to, ka tas man traucē savienoties ar citiem un ne vairāk.

Tāpēc, ka tieši virs egoisma es spēju izveidot saikni ar citiem, ja to nedaudz samazināšu. Šādi es rezultātā veidoju to vietu, kuru dēvē par „Radītāju”. Radītājs atklāsies, un pasaule eksistēs kā Radītāja atklāšanās vieta.

Nevienam nav jādomā par savu naidu pret citiem un viņu anulēšanu, bet jādot vietu katram, lai ar mūsu savstarpējo piekāpšanos, izveidotu vietu, kur mitinās Radītājs. Taču, ja pret mani nebūs apozīcijas viedokļu, citu partiju, novirzienu, cilvēku, pretinieku, tad es nespēšu izveidot vietu Radītāja atklāsmei. Radītājs eksistē tikai vietā, kur ir mūsu savstarpējā piekāpšanās.

Tāpēc mēs vēl redzēsim, kā aug naids un pretējības. Nevajag cerēt, ka nemieri norims. Gluži pretēji kļūs arvien sliktāk un sliktāk. Taču ar savu pareizu pieeju mēs varam sniegt piemēru citiem: vispirms nepieciešams dot vietu otram un arī viņam iemācīt dot vietu citiem.

Šādi mēs līdzsvarosim mūsu attiecību sistēmu, līdzsvarosim vienu pret otru virzītus spēkus, un saglabāsim starp mums vietu, kas pamatojas uz katra panākumiem attiecībā pret visiem, kur iekļaujas visi.

Ja mums izdosies šādu vietu izveidot, tad tādējādi mēs sniegsim pasaulei Radītāja atklāšanas metodiku.

No rīta nodarbības, 03.08.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Nākamā ziņa: