Sievietes garīgā loma, 7. daļa

Lai visu izlemj Radītājs

Jautājums: Kā šīs pasaules grūtības iespaido sieviešu garīgās atdeves īpašības iegūšanu un attīstību? Piemēram, ja nav iespēju nodibināt ģimeni, iziet pie vīra, dzemdēt bērnus utt. – tas kaut kā traucē vai palīdz?

Atbilde: Ja kaut kādi apstākļi jums traucē nodibināt ģimeni un jums šķiet, ka tas jūs virza studēt kabalu, nevis iedziļināties bērnu audzināšanā un mājinieku apkalpošanā, tad, protams, šādi arī notiks.

Es uzskatu, ka attiecībā uz to mums nevajag būvēt nekādus plānus, tāpēc ka mēs nezinām Radītāja plānus. Mums vienkārši jāiet uz priekšu.

Ir iespēja iziet pie vīra – izejiet. Ir iespēja nodarboties ar kabalu – nodarbojieties. Izejot pie vīra un iegūstot ģimeni, veltiet sevi ģimenei. Ja vēl bez tā būs iespēja arī klausīties nodarbības – turpiniet mācīties.

Taču nevajag nolemt: „Viss, neprecēšos, nodarbošos tikai ar kabalu”. Tā nedrīkst. Atrodoties mūsu dzīvnieciskajā pasaulē, mums nepieciešams uzticēties Radītājam, lai Viņš izlemj, kādiem mums būt.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 08.03.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: