Kabalas grupas mērķis, 12. daļa

No daudzām metodikām izvēlēties vienu

Jautājums: Saskaņā ar kabalas principu, grupā ieteicams runāt par garīgiem terminiem no pirmavotiem. Piemēram, ja mēs lasām „Desmit sefirot mācību” vai „Zoar Grāmatu”, varam kontaktēties viens ar otru izmantojot terminus no šiem tekstiem?

Atbilde: Jā, tas nav aizliegts.

Replika: Ir vēl tāds princips, ka svarīgi uz kabalas apgūšanas laiku abstrahēties no citām garīgām praksēm un metodēm.

Atbilde: Dabiski. Lai tu izprastu noteiktu metodiku, tev taču ir nepieciešams tajā iedziļināties. Nedrīkst taisīt maisījumu no visām iespējamām metodikām un pieejām – un to ir ļoti daudz.

Ir austrumu un rietumu mācības, ir zinātniskās un psiholoģiskās, ir pēc Bāla Sulama un pēc rava Kuka. Izsenis pazīstama AGRA metodika, Bāla Šem Tova metodika utt. Proti, ir ļoti daudz dažādu ceļu pie Radītāja. Lai gūtu panākumus, nepieciešams nodarboties ar kādu vienu novirzienu.

Pateicoties tam, ka es atradu savu Skolotāju un biju Rabaša skolnieks un palīgs pēdējos 12 viņa dzīves gadus, es sekoju šim principam un cenšos pie tā turēties.

Rabašs ir Bāla Sulama vecākais dēls, tāpēc mēs apgūstam visus Bāla Sulama materiālus un cenšamies, cik iespējams, tos realizēt. Bāls Sulams rakstīja, ka mēs atrodamies tādā paaudzē, kad kabalai jāiziet pasaulē un jāvēršas ne tikai pie Izraēlas tautas, bet arī pie pasaules tautām. Tādā veidā mēs darbojamies.

Jautājums: Taču kam jūsu skolotājs rakstīja rakstus par principiem darbam grupā?

Atbilde: Viņš tos rakstīja saviem skolniekiem un tiem, kuri nāks pēc viņiem nākamajā paaudzē. Bāls Sulams un Rabašs izdarīja to, ko savā laikā ARI un Bāls Šem Tovs. ARI attīstīja kabalas gudrību, Bāls Šem Tovs – praktisko kabalu.

Gluži to pašu izdarīja Bāls Sulams, pamatā veltot uzmanību kabalas gudrībai un to aprakstot pēc ARI. Taču Rabašs turpināja attīstīt praktisko kabalu. Es nespēju iztēloties, ko vēl var izdarīt pēc viņiem, kur kabalā ir vieta, kur varētu ieiet un kaut ko papildināt.

Uzrakstīto grāmatu daudzums tikai atšķaida kabalas gudrību. Es nedomāju, ka tas ir nepieciešams. Mums varbūt palicis tikai adaptēt viņu darbus iesācējiem, iztulkot citās valodās un pietuvināt tautām pasaules izlabošanas metodiku.

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: