Kabalas grupas mērķis, 11. daļa

Lai nenodarītu ļaunu ne sev, ne biedram

Jautājums: Kabalā teikts, ka grupā nedrīkst apspriest biedru garīgos stāvokļus, tikai viņu ārējās darbības. Kāpēc?

Atbilde: Mēs nekad „nelienam” viens otrā, necenšamies apspriest, kādi nolūki vai augstākās pasaules atklāšanas virsotnes ir katrā no biedriem. Mēs ar to nenodarbojamies, un mums pat nav tiesību tajā iedziļināties.

Jautājums: Tas ir, es nevaru sacīt biedram: „Tu šodien esi kritumā”?

Atbilde: Nē, tu tikai vari kaut kādā veidā atbalstīt viņu.

Jautājums: Bet, ja es redzu kādas ārējas biedra darbības, vai es varu tās apspriest, kritizēt?

Atbilde: Biedru ārējās darbības mēs varam apspriest ar mērķi, lai kopumā pareizi iedarbotos uz viņiem un uz grupu. Taču ļoti uzmanīgi, ar mīlestību pret biedriem.

Replika: Viens no kabalas principiem skan: nepieļaut vieglprātību grupā attiecībā uz mērķa svarīgumu.

Atbilde: Tas ir ļoti svarīgi. Grupā nedrīkst būt nekāda patvaļīga esība, kas pieļauj vieglprātību. Mums ir jāpastāv tikai tāpēc, lai, kā to nosaka kabalas zinātne, nodarbotos ar Radītāja izprašanu. Turklāt nekādiem citiem mērķiem vai darbībām nav jābūt pieņemamiem grupas iekšienē.

Mūsu mērķis atklāt Radītāju, precīzāk, Viņa atdeves īpašību, ir tik pretējs visai sabiedrībai, ka, ja mēs kaut kādā veidā kultivējam tā svarīgumu un kāds pēkšņi ienes grupā šaubas, tas var ļoti stipri tai kaitēt.

Tāpēc aizliegts runāt par individuāliem stāvokļiem, kurus cilvēks atklāj garīgajā ceļā, lai neienestu traucējumus citos cilvēkos. Es nestāstu par šiem stāvokļiem biedram, taču vispārējās frāzēs tikai atgādinu par augstāko mērķi.

Jautājums: Bet kā tas viņam var kaitēt?

Atbilde: Ar to mēs ienesam viens otrā kļūdas.

Jautājums: Taču, ja es runāju par kādiem cildeniem garīgiem stāvokļiem?

Atbilde: Par tādiem tu vari runāt. Vislabāk ņemt piemērus no grāmatas. Taču par saviem stāvokļiem – nē. Tāpēc, ka biedrs vēl nav izlabots, viņš sāks apskaust un tas tev kaitēs.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: