Kabalas grupas mērķis, 9. daļa

Kabalas grupas princips: īpaša attieksme pret biedriem

Replika: Viens no principiem grupas darbā ir saudzīga attieksme pret katra biedra individualitāti.

Atbilde: Nepieciešams katram dot iespēju izpaust savas spējas, viņam tajā palīdzēt, lai, noskaidrojot visu biedru iespējas, mēs nonāktu pie maksimālas kopīgās vēlmes, nodoma, centienu attīstības.

Replika: Nākamais princips: nepārtraukti paaugstināt biedrus un just sava egoisma zemiskumu.

Atbilde: Tas ir, man kā egoistam nepārtraukti nepieciešams pazemināt sevi attiecībā pret grupu, izturēties pret biedriem ar pastiprinātu vēlmi viņiem palīdzēt, visā viņus atbalstīt.

Man ir divi spēki: pozitīvais un negatīvais – maksimāli celt pozitīvo un maksimāli pazemināt negatīvo.

Replika: Vēl viens princips: censties redzēt biedrus izlabotākā stāvoklī, nekā to parāda mans egoisms.

Atbilde: Man jācenšas redzēt biedros vairāk izlabotus cilvēkus, nekā es pats. Tad man būs vēlme doties pie viņiem, tuvināties viņiem, pazemināt sevi attiecībā pret viņiem. Sajūsmināšanās par viņiem dos man spēku virzīties uz priekšu.

Jautājums: Nākamais princips: sevis anulēšana attiecībā pret biedriem. Šeit vispār nav saprotams, ko tieši nepieciešams darīt?

Atbilde: Tas viss cilvēkā rodas dabiski. Kad viņš strādā grupā, gribot vai negribot viņš sāk justies arvien zemāks un zemāks par citiem. Citos biedros viņš redz labo un spēkus, bet pats sevī – nē.

Turklāt šeit tiek runāts nevis par to, ka šādi notiek, bet ka viņš pats var anulēties attiecībā pret biedriem. Tas ir, attiecībā pret biedriem pazemināt sevi mākslīgi. Redzēt sevi daudz zemāku, daudz sliktāku, daudz atpaliekošāku. Tas dos iespēju paaugstināt viņus, paaugstināt Radītāju un šādā veidā caur viņiem pavirzīties uz priekšu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: