Kabalas grupas mērķis, 8. daļa

Kabalas grupas princips: vienlīdzība

Jautājums: Ir noteikti principi, kurus ievērojot grupā var sasniegt apvienošanos. Viens no tādiem principiem ir vienlīdzība. Kas biedru starpā ir vienlīdzība? Kur mēs esam vienlīdzīgi?

Atbilde: Tajā, ka katrs palīdz viens otram visiem spēkiem, cik iespējams. Tāpat, kā ģimenē – vismazākais patiesībā ir visievērojamākais, vissvarīgākais ģimenē.

Tas ir, grupā mēs vienmēr tiecamies uz to, lai savstarpēji papildinātu viens otru un justu nevis viens otru, bet tikai kopību, tikai desmitnieku.

Jautājums: Tātad katrs pieliek maksimālu piepūli, bet šīs pūles ir dažādas un tajā mēs esam līdzīgi?

Atbilde: Protams. Un tad var uzskatīt, ka mēs esam nevis dažādi, bet līdzīgi.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: