Kabalas grupas mērķis, 7. daļa

Grupa – jauna kopība

Jautājums: Rabaša rakstos sacīts, ka grupas mērķis ir izpētīt un praktiski pārbaudīt savu attieksmi pret tuvāko.

Ja es vēlos iegūt Radītāja īpašību, tad kur es varu to pārbaudīt? Tikai grupā? Un kā es zinu, ka Radītāja īpašība ir atdeves īpašība?

Atbilde: To mēs mācāmies no kabalistu materiāliem: darīt visu iespējamo, lai savstarpēji savienotos, kaut kādā veidā organizēt sevi vienā vienotā veselumā, papildinot citam citu, lai savstarpēji komunicējot sāktu just, ka katrs no mums izšķīst grupā, pazūd tajā.

Tā vietā mūsu apļa centrā, desmitnieka centrā rodas jauna kopība: kopīga vēlme, kopīga tiekšanās, kopīgs mērķis, kopīga savstarpēja saikne. Un tad mēs caur šo stāvokli sākam sajust Radītāja atklāsmi.

Jautājums: Vai grupas mērķim jāattīsta cilvēkā lepnums, ka viņš pie tās pieder?

Atbilde: Dabiski. Lepnums par īpašu grupu, īpašu mērķi, īpašu ideju pasaulē.

Jautājums: Vai tad lepnums nav egoisms?

Atbilde: Skatoties ar ko cilvēks lepojas. Ja viņš lepojas ar to, ka darbojas cilvēces vārdā, tad kāpēc gan nē? Nevienā tieksmē, nevienā kustībā, nevienā stāvoklī nav nekā negatīva, tas vienmēr ir atkarīgs no mērķa.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: