Kabalas grupas mērķis, 5. daļa

Jautājums: No vienas puses, kabalā ar grupu domāti nevis paši cilvēki, bet viņu vēlmju kopums.

No otras puses, tā ir cilvēku grupa, kurus vieno viena ideja, kas nepieciešama, lai palielinātu vēlmi, jo katrs tajā atnāk ar savu mazu vēlmi pēc garīgā. Tāpēc grupas mērķis ir pavairot vēlmi. Kā tas notiek?

Atbilde: Nē, grupas mērķis ir savstarpēji savienoties, lai pārstāvētu vienu vienīgu vēlmi.

Grupu savāc nevis no cilvēkiem, bet no augšienes. Tas ir augstākās gaismas, Radītāja varā. Tāpēc visas grupas locekļu darbības ved pie tā, ka apvienojas un kļūst maksimāli līdzīgi augstākajai gaismai.

Taču tā ir pat ļoti neparasta saikne, jo tā ir pret viņos mītošo lielo egoismu. Tomēr, jo lielāka viņu atšķirtība vienam no otra un, jo lielāka viņu tiekšanās vienam pie otra, ar to viņi gūst noteiktu savienojumu starp egoistisko tumsu un altruistisko gaismu un izveidojas stāvoklis, ka viņi spēj sajust augstāko gaismu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: