Cīņas priekšgalā

Mūsdienās dabas līdzsvara saglabāšana ir īpaši aktuāla. Pret iejaukšanos dabā uzstājas tās aizstāvji, ekologi, „zaļie” – kā tikai nav. Viņi cīnās par to, lai mēs nesūknētu naftu, nededzinātu degošos materiālus utt.

Mēs ar dabu darām briesmīgas lietas. Taču pats galvenais nav tas, ka mēs iznīcinām augu valsti, rokam kanālus, nogalinām dzīvniekus, būvējam atomelektrostacijas, izmēģinām bumbas, tās spridzinot apakšzemē un virszemē.

Pats galvenais – mēs izkropļojam paša cilvēka dabu. Bet cilvēks būtībā ir dabas virsotne, it kā tās kronis. Rezultātā mēs saņēmām koronavīrusu, tāpēc ka nerūpējamies par dabas kroni, par cilvēku, kuram ir jāpapildina, jāizlabo, jānoved daba līdz līdzsvaram.

Taču cerēsim, ka, pateicoties tieši mūsu pūlēm, mēs spēsim to izdarīt.

Lieta tā, ka kabalisti, kuri ir saņēmuši dabas integrālās attīstības metodiku, to ir saņēmuši ne velti. Kā mediķi mūsu sabiedrībā cīnās par cilvēku veselību ar tiem zināmām metodēm, tā arī mums kabalistiem ir jādara gluži tas pats: iegūt zināšanas un mācēt, līdzīgi mediķiem, novest līdz līdzsvaram, taču nevis dzīvniecisko cilvēka ķermeni, bet visu mūsu sabiedrību ar visu nedzīvo, augu, dzīvniecisko dabu, tas ir, visu Universu līdz pareizam balansam. Tas arī būs tās veselīgais stāvoklis. Tāda ir mūsu misija.

Tāpēc mēs atrodamies cīņas priekšgalā ar tiem pārkāpumiem, kurus cilvēks dabā izsauc. Es ļoti ceru, ka mēs attīstīsim šo zinātni, to apgūsim, pareizi izmantosim un sasniegsim vispārēju visu dabas līmeņu līdzsvaru.

Un visa daba atklāsies kā viens vienots organisms, un mēs baudīsim tās ideālo līdzsvaru, integritāti, savstarpēju atkarību, absolūtu veselību. Rezultātā mēs pārstāsim staigāt kā elpot nespējīgi un redzēt nespējīgi, bet kļūsim absolūti visas dabas, visu pasauļu veseli dalībnieki.

Es ceru, ka tas parādīsies tieši atveseļošanās rezultātā no koronavīrusa. Vismaz tam ir jābūt mūsu mērķim, taču kādā mērā tas mums izdosies, vairs nav mūsu darīšana. Mums ir jācenšas, kā cenšas ārsti, kad skatās uz pacientu. Viņi neņem vērā pacienta bezcerīgo stāvokli vai viņa ielaisto slimību, bet visiem spēkiem cenšas viņu izārstēt. Gluži tas pats jādara arī mums.

No nodarbības krievu valodā, 15.03.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: