Kabalas grupas mērķis, 1. daļa

Katram ir savs ceļš pie Radītāja

Jautājums: Vēstures gaitā daži kabalisti garīgo izpratni sasniedza bez skolotāja. Bija tādi, kuri izzināja Radītāju bez pirmavotiem, kā arī tie, kuri to darīja bez grupas. Tātad var sasniegt mērķi arī bez šiem faktoriem?

Atbilde: Skatoties kādu mērķi, kādā stāvoklī un kādā laika periodā.

Replika: Kabalas apguvēju mērķis ir atklāt Radītāju.

Atbilde: Pat šeit ir liela atšķirība. Arī mūsu pasaulē cilvēks var būt izglītots, taču dažādos līmeņos un atšķirīgos aspektos: plašumā, augstumā utt.

Lieta tā, ka visas dvēseles ir dažādas, no dažādām vietām, tas ir, no dažādām kopīgās dvēseles daļām. Tāpēc 20 paaudžu laikā no Ādama līdz Ābramam bija tādas dvēseles, kurām nevajadzēja kabalu, jo tām bija dabiska iekšējā virzība uz izzināšanu.

Jautājums: Tāpat, kā šodien ir cilvēki ar īpašu jūtīgumu pret dabu, kas tiem dod iespēju dziedināt cilvēkus?

Atbilde: Pilnīgi pareizi. Viņi paši nezina, no kurienes tas viņiem nāk. Ir cilvēki, kuri to sasniedz gluži pretēji, ar zināšanām, ar sapratni, caur skolotāju, caur mazām cilvēku grupām. Katram ir savs ceļš pie Radītāja un tādēļ šeit neko nevar pateikt.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 06.03.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: