Dzīvība un nāve, 10. daļa

Dot priekšroku dzīvei atdevē

Sacīts: „Lūk, tavā priekšā dzīvība un nāve – izvēlies dzīvību”. Tas ir, izvēlies atdeves un mīlestības īpašību pret citiem. Tas nav vienkārši, jo izvēle īstenojas virs mūsu egoisma. Tādēļ mēs dzīvojam.

Mums nepieciešams daudz ko iziet, lai patiešām to izprastu, dotu priekšroku dzīvei atdevē, citu cilvēku apkalpošanai, lai aizvestu viņus līdz savstarpējai vienotībai un tādējādi dotu Radītājam iespēju parādīties starp viņiem.

Tieši tas ir cilvēka mērķis mūsu dzīvē un tas aiziet ar viņu. Viss pārējais vienkārši pazūd, nekā cita nav.

Mēs nevaram pat iedomāties, kādā veidā ierīkota visa pasaule ārpus mūsu šodienas apzināti melīgā stāvokļa – tas ir absolūti nepatiess, mūsu egoisma izkropļots stāvoklis.

Ja mums būtu iespēja kā fotoaparātā, iegrozīt asumu uz notiekošo, mēs ieraudzītu, kā pie kvalitatīvas egoisma samazināšanas vai palielināšanas, tas ir, satuvojoties ar citiem vai attālinoties no citiem, pasaule kļūst citāda.

Cerēsim, ka tas arvien vairāk sāks starp mums parādīties. Taču tādēļ nepieciešams atrasties grupā, desmitniekā. Tikai tur – grupā, kura tiecas uz dzīves mērķa sasniegšanu, mēs spējam savākt modeli, kuru dēvēs par dzīvi pēc nāves vai Augstāko pasauli. To iespējams modulēt, vēl esot mūsu pasaulē, mūsu dzīvē.

Tāpēc, ja kādam ir šāda vēlēšanās, viņam vienkārši jāatnāk uz mūsu grupu un jāpiedalās praktiskās „laboratorijas” nodarbībās. Un tad viņš redzēs, ka tas viss ir ļoti iedarbīgi un sasniedzami. Mēs jūs gaidām.

No TV programmas „Kabalas pamati”, 14.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: