Kāpēc kabala nekļuva par pasaules vadošo reliģiju?

Jautājums: Ja visu pasaules reliģiju galvenā ideja ir apvienot tautu ar kādu kopīgu ideju un pacelt pie augstākā spēka, kāpēc kabalas zinātne pa šiem 6 000 gadiem nekļuva par vadošo reliģiju pasaulē?

Atbilde: Kabalas zinātne parādījās pirms 6 000 gadiem, taču reliģiju pamati pirms trīsarpus tūkstošiem gadu senajā Babilonā. Apmēram pirms 2000 gadiem radās kristietība un 600 gadus vēlāk – islams.

Kabalas zinātne nav reliģija. Tajā nav nepieciešams ticēt, nepieciešams vienkārši realizēt. Reliģiju rašanās cēlonis bija kabalas zinātnes apslēptība.

Kabala neko neapgalvo pa tukšo, bet aicina cilvēku atklāt un pārliecināties par to, par ko tā runā. Šī ir zinātne, kura šādi arī tiek dēvēta „Hohmat a – kabala”, tas ir, gudrība. Tajā nav ietvertas nekādas svētas un sakrālas darbības vai kas cits.

Tajā netiek apgalvots, ka tev ir jātic. Tev jānonāk stāvoklī, kuru dēvē par „ticību”. Taču tas ir atdeves stāvoklis, pacelšanās virs sava egoisma, nevis ticība, par kuru runā reliģijas.

Proti, kabalai nav absolūti nekāda sakara ar reliģijām. Un tādēļ nav svarīgi, kas jūs esat un kāds jūs esat. Nacionalitātei un dzimumam nav nozīmes. Galvenais ir vēlēšanās izzināt, kur tu dzīvo un kādēļ? Kabala nedala cilvēkus ne pēc kādām pazīmēm. Kurš vēlas – atnāk un mācās.

No nodarbības krievu valodā, 02.02.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed