Dzīvība un nāve, 6. daļa

Kas paliek no cilvēka pēc nāves?

Jautājums: Kāpēc gan cilvēkiem nedzīvot vairāk gadu, vai bezgalīgi? Kādēļ mainīt ķermeņus?

Atbilde: Pat ja mēs dzīvotu kaut tūkstoš gadu, vienalga steigtos vēl kaut ko pagūt izdarīt, jo dzīve kaut kad beigtos. Taču, ja mēs dzīvotu bezgalīgi, tad nejustu sevi pakļaujamies dažādiem spēkiem, laika ierobežojumiem.

Pieņemsim, ja mēs eksistētu kā kāds organisms, kurš vienkārši dzīvo, bez sākuma un bez gala. Mēs pat nespējam iedomāties šādu stāvokli, tāpēc ka mums viss ir nomērās: ir – nav, ir – nav, proti, katru sekundi kaut kas dzimst, un kaut kas mirst. Tā ir laime, ka ir nāve, jo tieši tā virza mūs uz dzīves izzināšanu.

Jautājums: Kas paliek no cilvēka, kurš nodzīvojis n – to daudzumu gadus?

Atbilde: Sajūtu informācija – sirdī un prātā. Kādā mērā cilvēks progresējis attiecībā pret citiem, kādā mērā viņš izsauca satuvošanos starp sevi un citiem, lai visus pietuvinātu Radītājam – tas no viņa paliek.

Kvalitatīvi paliek tikai tas, tāpēc ka apvienošanās ir radīšanas mērķis.

Radīšanas mērķis ir visas cilvēces apvienošana vienā veselumā. Nevis vienā miesas gabalā, bet kopīgā vēlmē, kura sastāv no daudz dažādām vēlmēm, taču tās visas noskaņotas uz to, lai palīdzētu vienam ar otru apvienoties.

Jautājums: Tas ir, vienotā nodomā atklāt Radītāju?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Un, ja cilvēks ar to nodarbojas dzīves laikā, tad viņa pūles, pārdzīvojumi, jūtas paliek un pāriet tālāk?

Atbilde: Tas viss paliek.

Jautājums: Pat, ja viņš ar to jau nodarbojās, bet nesasniedza mērķi, kāpēc tomēr viņam jānomirst un atkal jāpiedzimst jaunā ķermenī?

Atbilde: Tas atkarīgs ne no viņa, bet no cilvēces kopīgā stāvokļa.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 14.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed