Dzīvība un nāve, 5. daļa

Kādēļ piedzimt vēlreiz?

Jautājums: Vai var sacīt, ka bez pastāvīgas rešimot (informatīviem gēnu datiem) atjaunināšanas, cilvēkam nepieciešams ik pēc dažiem desmitiem vai simtiem gadu mainīt savu fizioloģisko ķermeni tādēļ, lai vēlreiz piedzimtu kādā jaunā vidē un saistītos ar citām dvēselēm, cilvēkiem?

Atbilde: Jā. Tas ir nepieciešams.

Jautājums: Tātad es pareizi saprotu?

Atbilde: Salīdzinoši. Mēs nevaram mūsu pasaulē ar mūsu leksiku izteikt to, kas patiesībā notiek garīgajā pasaulē. Taču, kaut vai šādi iztēloties. Vismaz būs pareizi, ja mēs, izejot no tā, sākam apdomāt: kas notiek ar mani, kas man jādara?

Jautājums: Cilvēkam tāpēc jānomirst, lai zināšanas un pieredze, ko viņš ieguvis šajā dzīvē, pārietu sajūtās? Piemēram, Bāls Sulams sniedz piemēru par kviešiem: graudam jāsapūst, lai no tā izaugtu jaunais asns.

Atbilde: Jā. Tas tiesa. Tādā veidā notiek kvalitātes pāreja kvantitātē un otrādi: kvantitātes – kvalitātē. Cilvēks dzīvo kādus 80 – 100 gadus un viss, ko viņš ieguvis, visi viņa pārdzīvojumi iemiesojas viņa pēcnācējos.

Jautājums: Bet kur tas viss tiek ievietots?

Atbilde: Informācijas dati atrodas apkārt cilvēkam informatīvajā laukā.

Jautājums: Šis lauks ir viens visiem vai katram savs?

Atbilde: Katram savs privāts un viens uz visiem – kopīgs, kurš mūs visus vada. Tomēr mēs pat mūsu pasaulē redzam, kādā veidā mēs attīstāmies: visa cilvēce kaut kur tiecas, tomēr katram ir savs individuāls liktenis.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 14.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed