Atklāt dabas patieso būtību

Jautājums: Tādu destruktīvu formu parādīšanās cilvēkā kā slinkums, skopums, skaudība, aizvainojums, mantkāre ir egoisma formas? Ja tā, vai arī tās izlabojas augstākās gaismas ietekmē?

Atbilde: Kabalā labošanās notiek ne tā, kā mūsu pasaulē. Nevienas, kā mums šķiet, negatīvās īpašības patiesībā nav negatīvas. Tā ir mūsu daba. Taču mums, pateicoties šai dabai, jāatklāj katrai no šīm īpašībām atbilstošas, adekvātas pozitīvās īpašības, un šādā veidā jālīdzsvaro.

Sanāk, ka mums, pieņemsim, ir daži simti negatīvu īpašību un vienlaicīgi ar tām mēs atklājam dažus simtus pozitīvu īpašību – pretējo pusi negatīvajām īpašībām, it kā izvēršot tās uz otru pusi.

Starp pozitīvajām un negatīvajām īpašībām mēs sākam just dabas jēgu, tās īsto būtību, kurā nav ne pozitīvā, ne negatīvā, bet tikai mūžīgi pilnīga darbība, kurai nav ne sākuma, ne gala. Un mēs nepārtraukti tajā piedalāmies.

Tāpēc neuztraucieties, ka jūsos atklājas kaut kādas negatīvas īpašības. Gluži pretēji – priecājieties par to, jo jums rodas iespēja atklāt pozitīvās īpašības, līdzsvarot vienas ar otrām un tieši starp tām izzināt dabas jēgu: kāpēc tā radīja pozitīvas īpašības, un tās noslēpa, atklāja mūsos negatīvas īpašības, taču jūs, uzmeklējot pozitīvās īpašības pret negatīvajām, atradāt tās īstenību – visu šo īpašību un visu dabas likumu avotu. Tas viss mūs sagaida.

Galvenais nekādā gadījumā nebēdāties, ka jūsos atklājas negatīvas īpašības. Jūs vēl redzēsiet, kādā mērā jūs sastāvat tikai no tām vien. Veiksmi jums to atklāšanā!

No nodarbības krievu valodā, 02.02.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: