Dzīvība un nāve, 4. daļa

Nāves bailes un citas psiholoģiskas metamorfozes.

Jautājums: Mūsu pasaulē kāds dzīvo, kāds nomirst. Kāpēc notiek šis process?

Atbilde: Mūsu pasaulē viss notiek pēc analoģijas ar Augstāko pasauli. Kad garīgajā pasaulē vēlmes un nolūki savācas kopā un tajos veidojas atdeves īpašība, tad to dēvē par dzīvību.

Ja šīs vēlmes izkaisās, nevar savstarpēji savienoties, lai vadītu caur sevi spēju atdot un mīlēt, šādu atvienošanos dēvē par nāvi.

Jautājums: Vai pēc kabalas likumiem ir kādas īpašas apbedīšanas tradīcijas?

Atbilde: Nē! Absolūti! Kabala nekādā veidā nav saistīta ar mūsu ķermeni. Tā uzskata to vienkārši par dzīvnieku un nekādā veidā par to nerunā.

Jautājums: Kādēļ eksistē nāves bailes?

Atbilde: Nāves bailes eksistē, jo cilvēks nezina, kas ir tālāk? Viņam šķiet, ka arī tālāk viņš turpina eksistēt.

Jautājums: Es precizēšu jautājumu: kāpēc Radītājs izsauc mūsos nāves bailes? Iedomājieties realitāti, kurā cilvēks nebaidītos no nāves…

Atbilde: Nedod dievs! Tad viņš savā dzīvē nesasniegtu nekādus rezultātus un vienkārši eksistētu. Nāves bailes trenc mūs kopš jaunības pie dzīves jēgas: sasniegt, pagūt, atklāt.

Jautājums: Ko jūs varat teikt par klīnisko nāvi? Daudziem cilvēkiem, kuri to piedzīvojuši, bijuši vienādi stāvokļi: redz gaismu, tuneli, sajūt sevi ārpus ķermeņa.

Atbilde: Es arī tos izgāju un izjutu uz sevis. Tās ir visas iespējamās psiholoģiskās metamorfozes, kuras mēs sajūtam klīniskās nāves stāvoklī. Tām nav nekāda sakara ar garīgajiem stāvokļiem.

Jautājums: Vai var sacīt, ka traģiska nāve ir sods par kādiem grēkiem? Jeb kabala tā tomēr neuzskata?

Atbilde: Nē! Mēs nevaram pieskaitīt dažādas situācijas, pēc savas saprašanas, kādēļ tas notika un kas būs tālāk.

Cilvēkam sevi jājūt, ka viņš vienmēr atrodas gribas brīvības, izvēles brīvības stāvoklī: kādēļ es esmu, kādēļ dzīvoju, kā man pacelties uz to līmeni, kurā es tiešām izdarīšu kaut ko reāli derīgu savā dzīvē.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 14.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: