Karantīna – pirmais solis, lai izietu no krīzes

Globāls galvojums ir likums visiem elementiem, kuri ir saistīti vienā sistēmā. Un šis likums uzliek par pienākumu katram zināt, kādā viedā viņam ir jāattiecas pret sistēmu, lai to līdzsvarotu, novestu līdz pilnīgai savstarpējai saiknei starp visām daļām.

Un bez šaubām, mēs neesam spējīgi apzināties šo likumu, un kur nu vēl to pildīt. Es nevaru uzņemties šādu pienākumu, jo, ja es neizpildīšu savu funkciju integrālā sistēmā, tad tā visa zaudēs līdzsvaru, un es būšu vainīgs.

Visi jutīs, ka es izjaucu ideālu sistēmu. Iznāk, ka katrs elements ir vienlīdz nozīmīgs visā sistēmā kopumā, un tā ir briesmīga atbildība. Katrs cilvēks atbild par visu pasauli. Tāpēc ir sacīts: „Labāk sēdi un neko nedari”.

Lūk, šādi tagad cilvēkus palūdza sēdēt karantīnā un neiet laukā, nekur nebraukt, nelidot, neiesaistīties ne ar vienu kontaktos. Tad ko nepieciešams darīt?

Mācīties, ka mēs atrodamies integrālā, globālā sistēmā, kurā darbojas galvojuma likums, tas ir, savstarpējās atkarības likums, un kādā viedā mums šo piespiedu atkarību pārvērst par vēlamu atkarību. Mēs vēlamies būt saistīti, nevis tāpēc, ka mums to uzspiež daba, bet gan tāpēc, ka mēs paši sākām atklāt, cik labi būt saiknē!

Tā vienkārši ir paradīzes dzīve – savienoties kopā vienā veselā vienotībā un sākt sajust dabas pilnību. Un tad mēs sajutīsim visas dabas daļas, sākot no vistālākajām zvaigznēm un līdz tādām dzīvības formām, kuras mums šobrīd nav zināmas. Cilvēks spēs kļūt par augstāko pilnības veidotāju.

Pirmais etaps iziešanai no krīzes ir karantīna, proti, „sēdi un neko nedari” – tikai mācies. Cilvēces problēma ir tajā, ka tā sāk darboties vēl pirms sapratnes, ko nepieciešams darīt. Iekams mēs sēžam karantīnā, mums ir laiks aizdomātie: kādā pasaulē mēs dzīvojam, kā arī kādā viedā mēs esam atkarīgi no dabas sistēmas un sistēma no mums.

Kādā veidā mēs ar savām attiecībām vienam ar otru ietekmējam kopīgo dabas sistēmu: nedzīvo matēriju, augus, dzīvniekus un cilvēkus, un kādā veidā daba reaģē uz mūsu darbībām? Šādā veidā mēs sāksim mācīties to, kā veidot brīnišķīgu māju visiem – nevis vienkārši ērtu, bet mūžīgu un pilnīgu, virs šīs bioloģiskās dzīvības un nāves, daudz augstākā līmenī.

Izlabojot saiknes starp mums, mēs paceļamies bezgalīgā sistēmā, kuru neierobežo laiks. Mēs sākam dzīvot pasaulē, kurā neeksistē nāve un visādi ierobežojumi, bet tikai bezgalīga izzināšana un eksistence. Pašlaik mēs saņemam iespēju pāriet uz šādu dzīvi.

Vispirms nepieciešams apgūt vispārējo dabas sistēmu un mūsu lomu tajā, un kādā veidā mums savstarpēji organizēties, lai saistītos ar šo vispārējo dabas sistēmu. Tāpēc, ka katrs no mums ir egoists, pretējs dabai. Un kādā veidā man sevi piemērot dabas sistēmai, kura visa ir integrāla un eksistē pēc galvojuma, apvienošanās, mīlestības, savstarpēja papildinājuma likuma, ja es esmu veidots gluži pretējs?

Lūk, šeit mums palīgā nāk kabalas zinātne, kura māca, kā mums egoistiem, starp mums veidot saikni, kura līdzinās integrālajai dabas sistēmai. To dēvē par „desmitnieku”, kur desmit cilvēki apvienojas, lai kopā veidotu attiecības, kuras atbilst dabas sistēmai.

Cilvēka egoisms vienmēr cenšas pielāgot visu pasauli savām vajadzībām. Taču šis laiks ir beidzies. Epidēmija pasaulē radījusi apziņas apvērsumu, un mēs esam sākuši saprast, ka nevaram visu izmantot tikai savam labumam, bet mums ir jāmeklē, kādā veidā kļūt noderīgiem visai sistēmai.

Desmit cilvēki ir gluži kā neliela laboratorija, kur mēs cenšamies izstrādāt antivīrusu ar to, ka piekrītam starp mums uzstādīt tos pašus likumus, kuri darbojas ideālajā dabā, integrālā un globālā, tas ir, savstarpējā atdevē. Katrs sevi pazemina un citus paceļ par sevi augstāk, veidojot tādas attiecība, kuras ir augstākas par katra individuālo egoismu. Tas tad arī mums kalpos kā injekcija pret vīrusu.

Šādi radīsies arvien jaunas un jaunas grupas, līdz visa cilvēce saņems antivīrusa injekciju, un mēs visus atgriezīsim pie uzvedības, kas atbilst veselīgai dabai. Tas būs jauns cilvēks, tāpēc ka viņš uztvers deviņu biedru vēlmes kā savas personīgās un rūpēsies par viņiem vairāk nekā par sevi.

Un atbilstoši tam viņš saņem atbalstu no dabas integrālā likuma, kurš viņu pārvērtīs savā integrālā daļā. Globālā galvojuma likums uzliek cilvēkam par pienākumu būt saistītam ar visu sistēmu, esot augstākam par savu egoismu.

Daba cilvēku ir radījusi par vislielāko egoistu no visiem radījumiem. Tomēr globālā daba ar šo krīzi vēlas mums parādīt, ka tā jau ir nogaidījusies, lai no mums izveidotu tās neatdalāmas daļas. Daba it kā mums saka: „Es tagad esmu gatava jūs iekļaut sevī kā integrālus elementus”.

Un tas neraugoties uz to, ka katrs no mums ir radīts anti integrāls un vēlas tikai valdīt un izmantot citus. Daba mūs ir radījusi pretējus sev, lai mēs salīdzinātu negatīvo un pozitīvo stāvokli un novērtētu „gaismas priekšrocību no tumsas”. Un tad mēs varēsim sajust un apzināties integrālu, pilnīgu stāvokli un vēlēties to sasniegt. Citādāk mēs nesaprastu, kur atrodamies.

Daba jau sākotnēji mūsos ir instalējusi egoistisku programmu, kura tagad pārstāj darboties. Mums nepieciešams saprast, ka egoistiskā programma nav savienojama ar globālu, saistītu pasauli.

Krīze mūs skubina uz to, lai mēs piekristu savienoties ar citiem un pildītu dabas integrālo likumu. Mums nepieciešams sevī instalēt jaunu, uzlabotu globālā galvojuma programmu – vienīgo dabā eksistējošo programmu.

Šī programma darbojas it visā, izņemot cilvēku, tikai mēs to ar savu bojāto, egoistisko prātu nespējam uztvert. Mēs spriežam par pasauli izejot no saviem trūkumiem un tāpēc to redzam sabojātu. Taču, tiklīdz mēs sāksim sevi labot un vēlēsimies kļūt par dabas integrālu daļu, mēs ieraudzīsim absolūti citu pasauli un sapratīsim, ka tā vienmēr tāda ir bijusi, tikai mēs to neievērojām.

Integrālā galvojuma likums vēsta, ka mēs visi piederam vienai sistēmai, un mums ir jājūtas kā viena mehānisma zobratiņiem, kur katrs ir atkarīgs no visiem. Ar to mēs sev nodrošināsim mūžīgu, pilnīgu, brīnišķīgu dzīvi. Nekas cits netiek prasīts, un koronavīrusa radītā krīze mūs tam tuvina. Novēlēsim mums visiem veiksmi tās pareizā atrisinājumā.

No 1212. sarunas par jauno dzīvi, 10.03.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: