Koronavīruss – dabas bumerangs

Savstarpējais galvojums ir jēdziens, kurš visiem ir pazīstams kopš bērnības. Mūs vienmēr mācīja, ka nepieciešams vienam otru atbalstīt, citādāk mēs visi pazudīsim. Taču šodien galvojums, saikne starp cilvēkiem kļūst ārkārtīgi aktuāla tēma, kura gūst jaunu, spilgtu nokrāsu.

Koronavīrusa epidēmija aptver pasauli, sniedz mums iespēju uzzināt kaut ko jaunu par savu dzīvi un savstarpējo saikni ar globālo pasauli. Taču no citas puses epidēmija mums demonstrē, kāds spēks pieder katram, pat vismazākajam dabas elementam. Pasaule šķiet tik liela, taču negaidot izrādās, ka niecīgs vīruss spēj pārvērst to haosā un tumsā.

Tas mums parāda, kādu personīgu atbildību par pasauli mūsdienās nes katrs no mums, lai nebūtu tajā kaitnieks un neaplipinātu citus. Padomājiet, kāds vienkāršs tirgotājs no Ķīnas tirgus radīja pasaulē šādas dramatiskas izmaiņas. Tas parāda kāds spēks globālajā pasaulē piemīt katram no mums, un kāda atbildība gulstas uz katra attiecībā uz visiem.

Kabalas zinātnē ir vienkāršs likums: „Kopīgais un individuālais ir vienlīdzīgi”. Kopīgais ir tikai individuālu elementu pulcēšanās, un tāpēc tas ir atkarīgs no katra no tiem. Neiespējami izvilkt no kopīgā nevienu vismazāko elementu, neizjaucot kopīgo. Bez vienas daļiņas tas būs nepilnīgs, tāpēc ka tajā trūkst šīs vienas daļas.

Tāpēc mēs skatāmies uz koronavīrusu un nesaprotam, kā šāda mikroskopiska daļiņa pamanījusies pasaulē nodarīt tik daudz bēdu? Taču patiesībā vīruss mums parāda, kādus bojājumu mēs radām visā milzīgajā sistēmā bioloģiskā līmenī, visaugtākajā dabas līmenī. Augstāk par to ir tikai domas un cilvēka nodomi.

Nepieciešams saprast, ka viss sākas no galvas. Tāpēc, ja ir bojājums bioloģiskā sistēmā, tad tas ir domu un vēlmju sistēmas bojājuma sekas, kas atrodas augstāk par bioloģisko līmeni. Nepieciešams noskaidrot, kādi trūkumi ir cilvēka attiecībās pašam ar sevi, ar citiem un visu cilvēci kopumā, ar kurām mēs bioloģiskā līmenī veidojam tādus izkropļojumus kā vīrusi.

Acīm redzot problēmas ir mūsu savstarpējās attiecībās, ka tās nav integrālas. Mēs jau esam pārkāpuši visus integrālās dabas likumus, un neļaujam tai normāli eksistēt. Un tāpēc bojājumi, kurus mēs radām vispārējā dabā, kur visam ir jābūt saistītam un harmoniskam, ir kļuvuši tik nozīmīgi, ka triecienu vīrusa formā saņēma visi.

Epidēmija patiešām ir skārusi visus, jo mēs dzīvojam integrālā pasaulē. Un tāpēc nav svarīgi, kur, kurš dzīvo – cietuši visi, vai tas ir Ķīnas zemnieks, vai biržas mākleris Honkongā, vai amerikānis, tāpēc ka mēs atrodamies kopīgā, saistītā sistēmā.

Kādreiz mēs dzīvojām daudz izolētāk un bijām atkarīgi tikai no savas lokālās apkaimes, tāpēc ka pasaule nebija globāla, taču šodienas pasaule ir tik integrāla, ka jebkurš Ķīnas ciems pa ķēdīti ir saistīts caur tirdzniecības attiecībām ar visu cilvēci. Mēs esam pieraduši, ka pasaules likteņus groza valdība, un negaidīti vadības groži atrodas niecīga vīrusa rīcībā.

Mēs visi esam vienas integrālas sistēmas daļas, kuru dēvē par „Ādams”, cilvēks un esam viens no otra atkarīgi bez izņēmuma. Un, ja šī sistēma arvien vairāk parāda mūsu atkarību un uzliek par pienākumu to uzlabot, tad iemācīsimies kādā viedā atbilst sistēmai, citādāk mums būs slikti. Pretējā gadījumā, katru dienu atklāsies jauni nāvējoši vīrusi.

Sistēma norāda, ka mums ir jāsavienojas vienam ar otru ar labām saiknēm. Taču nepieciešams noskaidrot, ko nozīmē „labas”, tāpēc ka mūsu egoisms uzskata par labu tikai to, kas tam ir izdevīgi.

Taču, lai uzzinātu, kas patiesībā ir labi, nepieciešams apgūt visu sistēmu, un tad katram un visiem kopā darboties, lai uzturētu tēs integritāti. Nekas cits netiek prasīts, tikai rūpēties par citiem, kā par sevi pašu.

Starp mums ir jābūt globālam, savstarpējam galvojumam, kas ir augstāks par visiem atdalījumiem un individuāliem mērķiem. Galvojums, saikne starp mums ir augstāk par visu, un tam ir jānosaka visas individuālās saiknes, kas ir starp visiem. Taču visi citi likumi un uzvedības formas izriet no tā.

Pateicoties koronavīrusam, galvojuma likums tagad atklājas visā pasaulē. Daba nolēma mums parādīt, kas mēs tādi esam, un kādā mērā esam pretēji dabai.

Varbūt no šīs krīzes mēs iemācīsimies, kas jādara, lai kļūtu par integrālu dabas daļu. Izpildot galvojuma likumu, cilvēks novedīs dabu līdz līdzsvaram. Un absolūta dabas spēku līdzsvara un harmonijas sasniegšana ir īsta paradīze.

No 1212. sarunas par jauno dzīvi, 10.03.2020.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: