Vīrišķā un sievišķā sākotne, 11. daļa

Mācīties mīlēt

Replika: Kad mēs runājam par precētu pāri, tad tur rodas tāda parādība kā mīlestība. Taču no kabalas viedokļa mīlestība ir kaut kas absolūti cits.

Atbilde: Materiālajās attiecībās mīlestība balstās uz instinktiem, uz hormoniem. Taču kabalā par mīlestību dēvē savstarpēju piekāpšanos, savstarpēju pievilkšanos viens otram, savstarpēju palīdzību, abpusējas rūpes.

Principā mīlestība ir stāvoklis, kad tu jūti otra vēlēšanās un tās piepildi.

Jautājums: Tas ir, es esmu instruments otra piepildīšanai?

Atbilde: Jā. Šādā gadījumā tiek teikts, ka tu viņu mīli.

Replika: Jūs reiz teicāt, ka mīlestības mērvienība ir upurēšanās vienība.

Atbilde: Jā. Cik daudz tu upurē sevi, tas ir, savu centību, savas pūles tādēļ, lai piepildītu otru.

Jautājums: Ja mīlestība balstītās uz savstarpēju piekāpšanos, tad kuram ir jāpiekāpjas? Abiem? Ja es piekāpšos, tad man taču „kāps uz galvas”, un otrādi. Kā šeit zināt mēru?

Atbilde: Šajā gadījumā tiek sastādīts kopīgs līgums starp divām ārkārtīgi pretējām pusēm, kuras stājas savienībā un apņemas palīdzēt viena otrai atklāt Radītāju starp tām.

To nepieciešams mācīt un mācīties. Tas ir jāieaudzina.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed