Vīrišķā un sievišķā sākotne, 8. daļa

Ģimenes dzīve – līgumu sistēma

Replika: Lai novērstu konfliktus ģimenē, kabalisti iesaka iepriekš attiecībās uzstādīt precīzus ietvarus, robežas, neaizmirst par tiem atgādināt un nebaidīties dot partnerim signālus par to pārkāpšanu.

Atbilde: Ģimenes dzīve – tas tomēr ir līgums, kurš, protams, var mainīties. Taču jebkurā gadījumā tā ir līgumu sistēma.

Divi cilvēki stājas kaut kādos kontaktos viens ar otru, turklāt nepārtrauktos, kuri pastāvīgi mainās un attīstās. Pēc tam viņiem pievienojas vēl arī bērni, kopīgs īpašums, ietekme vienam uz otru, daudzkārt pastiprinot viņu iespaidus no šīs dzīves, no ģimenes utt.

Proti, šeit tiek domāta pastāvīga līguma nosacījumu paplašināšanās. Un tāpēc to nepieciešams pārspriest.

Replika: Principā tāds pats līgums ir kabalas grupā starp domu biedriem. Taču man šķiet, ka ģimenē ir daudz vairāk komunikācijas un mijiedarbības nekā kabalas grupā. Vismaz ekonomiski un jutekliski.

Taču domu biedru grupā mēs esam savienoti tikai ar vienu ideju, turklāt pagaidām vēl abstraktu, neesošu mūsu sajūtās.

Atbilde: Ja iespējams noorganizēt šādu savienojumu, šādu saiti starp laulātajiem, tas var kalpot par ļoti nopietnu stimulu garīgā mērķa sasniegšanai.

Jautājums: Tātad, ja abi piekrīt, mēs varam ņemt visus principus darbam grupā, par kuriem raksta Rabašs, un pārnest uz ģimeni?

Atbilde: Ļoti grūti, bet var.

Jautājums: Es pareizi saprotu, ka ģimenē tos piemērot ir daudz grūtāk nekā grupā?

Atbilde: Es nezinu. Man ir ļoti grūti par to runāt. Lai gan es savu studentu vidū vēroju dažus veiksmīgus piemērus un priecājos par viņiem, taču pagaidām tie ir reti gadījumi.

Jautājums: Jūs tomēr laulātajiem ieteiktu šādi strādāt?

Atbilde: Gan jā, gan nē. Problēma ir tā, ka vīrietim vispirms jāapgūst sevi vīriešu grupā.

To mēs redzam no vēstures. Kad viņš kļūst par vīrieti – tas ir, kad atrodas vīriešu grupā, sāk saņemt kontaktu ar Radītāju, tad viņš var pareizi apvienoties ar piemērotu sievieti. Tas nav vienkārši.

Jautājums: Vai darbs ģimenē neaizstāj darbu grupā?

Atbilde: Es neieteiktu sākt darbu ģimenē, iekams cilvēks sevi nav nopietni noskaņojis grupā.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed