Vīrišķā un sievišķā sākotne, 6. daļa

Ko mēs redzam citos cilvēkos?

Jautājums: Šodien arvien vairāk cilvēku spēj dzīvot bez ģimenes. Taču ģimeni, pagaidām vēl neviens nav atcēlis.

No realitātes uztveres viedokļa kabalisti iesaka mācīties redzēt laulātajā nevis negatīvas īpašības, kuras īstenībā nav viņa, bet gan saprast, ka tās izsauc mana attieksme pret viņu. Kādā veidā šo principu var izmantot praksē?

Atbilde: Daudzos avotos teikts, ka cilvēks redz nevis kaut ko ārpus sevis, bet gan savu atspulgu citos. Tas ir, es nekad neredzu cita cilvēka vai pat dzīvnieka, auga vai kas arī tas nebūtu, īpašības.

Es vienmēr redzu savu īpašību pārklājumu pār kādu objektu, un vēl jo vairāk tam, kurš ir manu acu priekšā, ar kuru es dzīvoju. Tas ir dabiski. Tas mums ir jāņem vērā.

Replika: Es nedomāju, ka cilvēki to uztver tik dabiski.

Atbilde: Tam piekrist var visi, bet ar to dzīvot nevar. Teorētiski mēs piekrītam.

Jautājums: Un ko tālāk? Kā patiešām pie tā nonākt?

Atbilde: Tālāk neizdodas.

Pagaidām atliksim šo jautājumu malā, taču pēc tam redzēsim, ka visām šīm problēmām ir viens risinājums.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed