Vīrišķā un sievišķā sākotne, 5. daļa

Attiecību attīstība starp vīrieti un sievieti.

Jautājums: Kādā veidā kabala spēj palīdzēt sakārtot attiecības starp vīrieti un sievieti?

Atbilde: Mēs redzam, ka cilvēcei attīstoties, tas kļūst arvien grūtāk. Kādreiz attiecības starp vīrieti un sievieti reglamentēja apkārtējā sabiedrība: ciems, maza pilsēta, reliģijas, iedibinātās paražas utt.

Piemēram, vīriešiem bija tiesības, sievietēm nebija, un šādā veidā viss sakārtojās. Viss bija ļoti vienkārši. Sieviete zināja, kāda ir viņas misija. Vīrietis zināja, kāda ir viņa misija.

Principā viņi abi saprata, kāpēc viņi eksistē, kā viņiem jādzīvo. No viņu puses nebija nekādas iespējas izgudrot jaunu ģimenes veidu, jauna veida sadarbību: „tu man – es tev”, vai kaut ko vēl. Viss bija mierīgi, skaidri.

Meitene tika uzaudzināta viņas ģimenē, zēns – savā. No savu vecāku attiecībām viņi redzēja, ko nozīmē dzīvot ģimenes dzīvi. Tādēļ viņi auga, tādēļ precējās un tā arī dzīvoja.

Tas viss turpinājās tik ilgi, iekams cilvēce nesāka iziet ārpus savām robežām.

Egoisma attīstībā ir līmeņi: pamata vēlmes ir ēdiens, sekss, ģimene; sociālās vēlmes – bagātība, slava, vara, zināšanas. Iekams attīstība nepārsniedz pamata vēlmju līmeni, viss ir mierīgi, šādas sabiedrības var normāli eksistēt. Tām nav nekādu lielu tieksmju.

Taču, ja sabiedrība sasniedz līmeni, kad sāk interesēties par bagātību, varu, zināšanām, tad veidojas problēmas, tāpēc ka šīs ierosmes cilvēkos ir ievērojami spēcīgākas, nekā pēc pārtikas, seksa un ģimenes.

Tāpēc cilvēks pamet ģimeni, lai sasniegtu daudz augstāku mērķi. Kopumā šeit rodas sajukums, kuru mēs redzam mūsdienās.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed