Sievišķā un vīrišķā sākotne, 1. daļa

Divi Visuma spēki

Jautājums: Kabalisti raksta, ka Visuma pamatā ir attiecības starp dzimumiem. Cilvēki dalās vīriešos un sievietēs, tāpēc ka ir Radītājs un radība?

Atbilde: Jā. Divi Visuma spēki – atdeves un saņemšanas spēks – matērijā tiek parādīti vīrieša un sievietes veidā.

Jautājums: Tas ir, atdeves spēks ir vīrišķā sākotne, un sieviete ir saņemšanas spēks?

Atbilde: Jā, taču tas ir nosacīti. Spēku formā principā tas ir šādi: vīrišķais spēks dod, sievišķais saņem. Taču, kad runājam par saņemšanu un došanu, tas nenozīmē, ka sievišķais spēks ir noregulēts uz egoistisko „saņemšanas” īpašību un vīrišķais uz altruistisko īpašību „dot”.

Katrā cilvēkā ir abi spēki: gan vīrišķā, gan sievišķā sākotne.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 31.12.2018.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: