Kā izlabot sabojātas attiecības?

Replika: Sabojātas attiecības cilvēkiem bojā visu dzīvi, var izsist no līdzsvara niecīgas nesaprašanās dēļ. Kā pareizi rīkoties, lai novērstu apvainojumus, sabojātas attiecības un, tieši pretēji, tās sakārtotu?

Psihologi iesaka šādas rekomendācijas: „Centieties saprast kolēģa viedokli. Darbības rezultāts ne vienmēr mēdz būt apzināts. Grūtības ar kaut kādām mikro parādībām ir tajā, ka mēs visi piemērojam atšķirīgus standartus to novērtēšanā”.

Atbilde: Kur šeit standarti? Tas ir mans standarts – kā es redzu pārējos un sevi tiem piemēroju, vai kā es redzu sevi un pārējos piemēroju sev. Tas ir absolūti nepatiesi. Tas ir tas pats, kas paņemt kādu kleitu un to uzģērbt. Ja es to uzvilkšu, man izspiedīsies vēders, šauras rokas un kājas, un kleita man šķitīs neglīta.

Šeit nav nekādu kopīgu standartu. Standarts var būt tikai viens – tuvākā labumam. Tas arī viss. Es nevienu ne kādā veidā neuztveru, ne sevi un ne citus. Mani interesē tikai viens: ja notiek kādas parādības – vai tās notiek cilvēka labā.

Ar cilvēku es domāju visu cilvēci, kopīgo cilvēka tēlu. Es to noteikti nepiemēroju uz vienu vai uz otru, tad es tiešām neatradīšu beigas.

Jautājums: Kā pareizi saprast otra cilvēka viedokli – tas ir pareizs vai nav?

Atbilde: Es nespēju saprast otru cilvēku. No kurienes lai es viņu saprastu? Kā es iziešu no sevis, lai saprastu otru?

Nē, mums vienkārši jārīkojas tā, kā labi otram cilvēkam. Jebkuram! Tas ir, izņemot man nepieciešamo izdzīvošanai, visā pārējā, kas no manis atkarīgs, man jādarbojas citu labuma dēļ.

Tas ir dabiski. Ļoti bieži mēs savu ieradumu rezultātā izdarām kaut kādas kustības, žestus, vai izrunājam kaut kādus vārdus, izteicienus, kuri citiem, iespējams, šķiet pat aizvainojoši.

Mēs pat varam to nejust un nesaprast. Jānoskaņo sirds. Sirdij jābūt noskaņotai uz labestību pret otru! Viss pārējais nekādi nedarbosies.

Ja cilvēks pret otru noskaņots ar sirdi, tad vienalga tas tiks uztverts pareizi. Pat, ja viņš pateica kaut ko nepareizi, kaut kā neprata izteikties, otrs cilvēks to nesajutīs.

Vērst sirdi uz otru cilvēku, uz visiem cilvēkiem, uz labo! Pie tā jāpierod. Tas sevī jāieaudzina. Nepieciešams atbalsts tādai attieksmei no apkārtējās vides, apkārtējās sabiedrības. Un tad viss būs labi!

No TV programmas „Ziņas ar Mihaelu Laitmanu”, 14.07.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: