Ģimene un laulība, 8. daļa

Sajust katru kā tuvāko

Jautājums: Vai var tā teikt, ka ģimene vajadzīga tikai tādēļ, lai mēs iemācītos pareizi atdot? Skaidrs, ka tā ir egoistiska atdeve, taču es saņemu kaut kādus pareizas uzvedības modeļus.

Atbilde: Jā, ir kaut kas līdzīgs. Katrā ziņā ģimene demonstrē priekšnoteikumus, ja es sajūtu cilvēku kā tuvu, tad esmu gatavs izturēties pret viņu kā pret sevi.

Tātad visa problēma ir tajā, lai katru sajustu kā tuvāko. Ar to nodarbojas kabalas metodika. Augstākā gaisma mūsos rada tādas iespējas.

Replika: Jūs teicāt, ka mūsos eksistē piecu veidu vēlmes. Tāpēc iznāk, ka es daļu savu vēlmju redzu ārpus sevis un jūtu tās kā svešas, bet daļu savu vēlmju es redzu kā savas un dabiski, ka rūpējos par to piepildīšanu.

Atbilde: Visa pasaule, viss, ko es varu redzēt, ir manas vēlmes. Es redzu sevi iekšēji sevī.

Jautājums: Tikai daļu es redzu ārpus sevis, bet daļu iekšpusē?

Atbilde: Jā. Tikai tās vēlmes, kuras ir ārpus manis, ir it kā svešas, taču tieši tās – man ir vissvarīgākās.

Jautājums: Kur šeit atrodas ģimene?

Atbilde: Ģimene atrodas pa vidu, uz robežas starp „es” un ārpasauli. Ģimene ir pārejas posms no ārpasaules apzināšanās kā sevi pašu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: