Ģimene un laulība, 7. daļa

Iziet ārpus sava egoisma robežām

Replika: Jūs teicāt, ka cilvēks instinktīvi izjūt pirmo mīlestību 12 gadu vecumā vai pat agrāk. Pēc tam viņš pirmo reizi izjūt mīlestību pret saviem bērniem. Un tas viss tādēļ, lai uz sevis izjustu modeli, kā pareizi izturēties pret tuvāko, pret visu cilvēci.

Atbilde: Jā. Un pēc tam pret Radītāju.

Jautājums: Šīs attiecības ir līdzīgas?

Atbilde: Ik reiz tās veidojas citā līmenī.

Ja mēs runājam par bērnu mīlestību vai mīlestību pret bērniem, vai mīlestību pret ģimeni, tā ir dabiska mīlestība, kura eksistē katrā embrijā, tikai viņam tā jāattīsta.

Taču, ja mēs runājam par mīlestību pret svešiem cilvēkiem, tas jau iziet ārpus mūsu egoisma rāmjiem. Mūsu egoisms iekļauj sevī kādu lauku: „Lūk, tas ir mans, un tas, un tas”. To, kas ir mans, es mīlu, tas mani pievelk un tas man ir dārgs. Taču tas, kas iziet ārpus mana egoisma rāmjiem, tas man nav dārgs. Gluži pretēji, iespējams, ka tas man nav vajadzīgs, un es negribu viņu redzēt sev līdzās.

Tātad šeit jau nepieciešams darbs ar sevi. Te man jāredz, kas atrodas ārpus mana egoisma. Taču praktiski ārpus tā atrodas Radītājs. Un kādā veidā es sāku attiekties pret to, kas ir ārpus mana egoisma, tā es attiecos pret Radītāju. Tāpēc man jānoformulē sava attieksme pret Radītāju un, izejot no tā, jāizturas pret visu, kas atrodas ārpus mana egoisma.

Jautājums: Tad sanāk, ja cilvēkam ir liels egoisms, viņa rāmji sašaurinās? Viņš pat savu ģimeni nejūt kā savu?

Atbilde: Jā. Taču tas nenozīmē, ka viņš nespēj iziet ārpus sava egoisma robežām. Iespējams, gluži pretēji šādā veidā viņu pavirza uz priekšu, ļauj apzināties ļaunumu.

Mūsu virzības uz priekšu pamatā ir sašaurināšanās un paplašināšanās: ieelpa – izelpa, izelpa – ieelpa. Tāpēc, ja cilvēkam ir liels egoisms, un viņš nejūt nevienu, izņemot sevi, lai gan, iespējams, to neapzinās, – tas viņu virza uz vēl dziļāku Radītāja izzināšanu.

Vislielākie kabalisti līdz savai izlabošanai bija ļoti lieli egoisti.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: