Ģimene un laulība, 6. daļa

Laiks un mīlestība pret bērniem

Jautājums: Vai es pareizi saprotu, ka daba instinktīvi ielikusi mūsos mīlestību pret bērniem tikai tādēļ, lai mēs iemācītos gluži tāpat izturēties pret citiem cilvēkiem?

Atbilde: Gan jā, gan nē. Ar laiku mīlestība pret bērniem mainīsies. Tā jau mainās. Šodien cilvēki pret bērniem izturas citādāk nekā agrāk.

Visās paaudzēs eksistē tieksme, rūpes, mīlestība pret bērniem, taču tad viss izmainās.

Tā kā mainās mūsu vēlme, pasaules izpratne, saskarsmes metodika ar apkārtējo pasauli, tad, dabiski, mainās arī attieksme pret bērniem kā pasaules daļu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: