Ģimene un laulība, 4. daļa

Cits laiks – cita ģimene

Replika: No vienas puses, mūsu egoisms, nepārtraukti attīstoties, iznīcina ģimeni. No otras puses, laulības sabrukšana ir pretrunā ar dabiskajiem dabas likumiem. Tāpēc, ka daba ir radījusi ģimenes šūniņu kā minimālo apkārtējo vidi, kur cilvēks var attīstīties.

Atbilde: Iepriekš ģimeni noturēja tīri egoistiska ieinteresētība. Taču šodien mūsu daba to iznīcina.

Jautājums: No kabalas skatupunkta – uz kurieni viss virzās?

Atbilde: Uz to, lai mēs paceltos nākamajā līmenī.

Jautājums: Tas nozīmē, ka nākotnē tik un tā saglabāsies tāda šūniņa kā ģimene?

Atbilde: Ģimene kļūs pavisam citāda. Pats galvenais jautājums tajā būs: „Kādā veidā mēs garīgi paceļamies?” – jo neviena cita iemesla dēļ es nevaru sev „uzgāzt” šo nepanesamo nastu, paciest blakus citu cilvēku, nemitīgi rūpēties par viņu un par bērniem.

Esmu gatavs norēķināties par saviem „jaunības grēkiem”, kad esmu „uztaisījis” pāris bērnus, taču ne vairāk. Tomēr tā nav ģimene. Lai saglabātu ģimeni, man nepieciešama kāda daudz augstāka vērtība nekā bērni. Bērnu dēļ neviens nedzīvos. Ja šodien vēl tādi ir, tad pēc vienas – divām paaudzēm tādu vairs nebūs.

Jautājums: Runājot kabalas valodā – bez mērķa atklāt Radītāju ģimene nevarēs pastāvēt. Cilvēkiem vienkārši nebūs motivācijas dzīvot kopā? Turklāt tehnoloģijas būs tādā līmenī, ka izzudīs vajadzība pēc ģimenes.

Atbilde: Visos gadījumos, no visām pusēm mēs nonāksim pie tā, ka cilvēkam vispār nebūs vajadzību, pat fizioloģisku, pēc kādu cita, tāpēc ka mēs virzāmies uz uniseksu, uz visu, kas vien iespējams, tikai ne uz ģimenes dibināšanu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: