Ģimene un laulība, 3. daļa

Kas palīdzēs saglabāt laulību?

Jautājums: Šodien nav iespējams laulību institūtu noturēt ar pamudinājumiem, tāpēc nepieciešams meklēt papildu mērķus. Kādi ir šie mērķi, lai noturētu laulību?

Atbilde: Mūsu laikos ar reliģiozu laulības svētīšanu ģimeni vairs nenoturēsi. Un ne tikai nelielā sabiedrībā, bet praktiski visā pasaulē. Jaunatnei nav svarīgi, ko par viņiem domās šeit vai tur.

Kā likums viņi nav atkarīgi no vecākiem, nedzīvo ar viņiem kopā, neatrodas tajā pašā sabiedrībā, kur paši dzimuši un izauguši. Kopumā jaunie pāri ir neatkarīgi no iepriekšējās paaudzes un no sabiedrības, kurā tika audzināti.

Viņi pilnībā atraujas un dibina ģimeni absolūti jaunā līmenī. Starp viņiem parādās pavisam citas nepieciešamās saites. Un, ja šo saišu nav, tad, kā mēs redzam, laulība neeksistē.

Jautājums: Kādi mērķi spēs noturēt laulību nākotnē?

Atbilde: Katrā ziņā, ne kopīgi bērni un kopīgs īpašums, bet kaut kas tāds, kas stāv augstāk par to. Tas var būt tikai mērķis, kurš augstāks par dzīvi: man vajadzīgs šis cilvēks kā vīrs vai sieva, ar bērniem un ar visu manu ieguldījumu, tā kā ar viņiem es iegūstu nepieciešamo telpu, kuras iekšienē gatavoju sevi augstākam mērķim. Bez tā ģimenes nebūs.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: