Ģimene un laulība, 2. daļa

Ģimene – pretstatu savienošanās

Jautājums: Ja ģimene ir divu pretstatu savienošanās, tas nozīmē, lai nodibinātu labu ģimeni, nepieciešams atrast pāri pretēju sev, lai iznāktu labākā savienošanās?

Atbilde: Nē, nav obligāti. Skatoties, par kādu līmeni ir runa. Ja mēs runājam par cilvēcisko, tas ir, dzīvniecisko, ķermeņa līmeni, tad šeit nevajag nekādus ekspromtus. Gluži pretēji, šeit jābūt līdzībai, un jo tuvāk, jo labāk.

Taču, ja mēs runājam par attīstību, kura dzīvnieciskā (ķermeņa) līmenī nav iespējama, tad tur jau, protams, nepieciešams pretstats.

No kabalas skatupunkta, ja cilvēki savā starpā grib apvienoties ģimenē, tad viņiem jābūt maksimāli līdzīgiem viens otram pēc dzīvesveida, valodas un visa, kas vien iespējams.

Jautājums: Taču, ja mēs runājam par ģimeni kā par tautu vai visu cilvēci, tad nepieciešams būt atšķirīgiem?

Atbilde: Jā. Ja mēs runājam par visu satuvināšanos, ko dēvē par vienā ģimenē, tad tā jau ir sistēma „Ādams Rišons”.

Tur, jo lielāks plurālisms un savstarpēja attālināšanās, bet, turklāt eksistē noruna, ka vajag savienoties virs visām problēmām un pretrunām, tik lielā mērā sabiedrība sevi paceļ.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: