Ģimene un laulība, 1. daļa

Jauns radījums no diviem pretstatiem

Jautājums: Saskaņā ar kabalu cilvēks laulību nav radījis mākslīgi. Tā radusies, pamatojoties uz mūsu iedzimtajām īpašībām. Kāpēc divu pretstatu savienošanās rada kādu trešo, ko jaunu?

Atbilde: Mēs redzam, jo vairāk attīstīti dabas elementi, jo grūtāk tiem savienoties kopā. Toties, savienojoties, viņi rada individuālākas, attīstītākas, īpašas īpašības.

Tāpēc, ja mēs runājam par ķīmisko elementu dabu – tas ir viens, par bioloģisko – pavisam cits, augu – trešais, bet, ja par dzīvnieku pasauli, tas jau ir absolūti kas cits, tāpēc ka arī mēs daļēji attiecamies uz dzīvniecisko līmeni.

Replika: Runā, ka primitīvā līmenī elementi nav atdalīti. Ir pat tādi dzīvnieki, kuriem vīrišķā un sievišķā daļa atrodas vienā ķermenī.

Atbilde: Vēl jo vairāk, ir tādi dzīvnieki, kuri mierīgi maina savu dzimumu atkarībā no tā, kas ir nepieciešams dzimtas turpināšanai. Tādējādi tas viss ir ļoti saudzīgs, plūstošs, mainīgs.

Tomēr, jo augstāks dabas objekts, jo sarežģītāk viņam tas norit. Bet tik un tā starp dzīvniekiem mēs nesastopam nekādu īpašu gara, tikumības, ieradumu savienošanos. Tikai cilvēkos.

Senās, pirmatnējās un visās iespējamās preventīvās dabas kopienās nebija īpašas dalīšanas starp indivīdiem. Līdz pat nesenam laikam nebija nekādu problēmu izveidot pāri starp vīrieti un sievieti no viena ciema, tāpēc ka tur visi viens otru pazina, saprata, kas viņi tādi ir, viņiem bija vienāds dzīvesveids un viss pārējais. Viss bija ļoti līdzīgi, un viņu raksturi bija ļoti līdzīgi.

Bet sākot ar 19.gs. tautā parādījās nopietna atšķirība, atkarīga no kārtas un citiem iemesliem. Tādā veidā radās problēma, kā savienoties vīrieša un sievietes indivīdiem.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 01.01.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed