Pasaule – realitāte vai ilūzija? 15. daļa

Spēlēt līdzību Radītājam

Jautājums: Kā mums, kuri studē kabalu, sajust Radītāju, ja mēs vienkārši spēlējam saviem biedriem tos, kuri Viņu sajūt, taču patiesībā par Viņu neko nezinām, izņemot Viņa īpašības? Kādā veidā mēs uzzināsim, ka Viņam tuvojamies, lai tā nebūtu ilūzija vai vienkārši iedoma, bet gan kļūtu par realitāti?

Atbilde: Bet tu centies spēlēt attiecībā pret biedru, it kā tu līdzinies Radītājam. Un tu redzēsi, cik ļoti tas sāks attīstīt gan tevi, gan biedru.

Savukārt biedrs tādā pašā veidā sāks reaģēt uz tevi. Šādi jūs kopā viens otru attīstīsiet, taču Radītājs palīdzēs jums abiem.

Galvenais censties darīt visu to, kur tu sevi spētu parādīt līdzīgu Radītājam.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed