Kabala un veselība, 10. daļa

Grupa – ideāls organisms

Jautājums: Pieņemsim, mēs studējam „Kabalas pamatus” kursa domubiedru grupā, kopā mācāmies vairākas reizes dienā, un kāds no mums saslimst. Dabiski, sākumā viņam jāiet pie ārsta, bet grupā viņam kaut kā sevi jālīdzsvaro ar Radītāju.

Līdzsvarot ar Radītāju – tas nozīmē parādīt atdeves un mīlestības īpašības attiecībā pret citiem grupas locekļiem? Rūpēties, lai viņi sasniegtu Radītāju, tāpēc ka tajā parādās mana mīlestība?

Atbilde: Slimajam biedram jāiet pie ārsta un vienlaikus uz kabalas veselības grupu. Grupā mazāk jādomā par sevi, bet vairāk par kopīgo garīgo attīstību, tas ir, nevis vienkārši par otru, bet par kopīgo.

Jums visiem kopā jāsasniedz tāds kopīgs līdzsvars, lai savstarpēji atklātu abpusēju atdeves un mīlestības īpašību. Tas arī ir Radītājs.

Tad grupa pārstāvēs ideālu organismu sabiedriskā līmenī kā mazu sabiedrību, kura ar savu līdzsvaru sāks ietekmēt katru dalībnieku un tādā veidā to līdzsvaros dzīvnieciskā līmenī.

Jautājums: Taču, ja mēs to darām, bet pagaidām nepalīdz?

Atbilde: Tas nozīmē, slikti dariet. Jūs atrodaties lielajā pasaulē, kura jūs negatīvi ietekmē, tāpēc ka neatrodaties līdzsvarā.

Tomēr jūs varat izveidot tādu mazu spēcīgu sabiedrību, kura jūs iespaidos un vienlaikus ekranēs no kopīgās pasaules, dodot iespēju sevi ietekmēt.

Jautājums: Iespējams, mēs visu darām pareizi, bet vēl esam atkarīgi no milzīgās sabiedrības negatīvās ietekmes?

Atbilde: Jā, taču jūs varēsiet no tās aizsargāties ar ekrānu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: