Kabala un veselība, 9. daļa

Garīgā un fiziskā atveseļošanās

Jautājums: Pieņemsim, man kaut kas sāp, un es eju pie ārsta. Kādai pret to ir jābūt attieksmei: viss ir no Radītāja? Ko es ar to daru? Es runāju par nopietnām un pat nāvējošām slimībām.

Atbilde: Jebkuras nopietnas un nenopietnas slimības nāk no Radītāja. Tāda ir Radītāja saruna ar cilvēku.

Jautājums: Un kas mums jāsaprot? Ko Radītājs no mums grib?

Atbilde: Dzīvnieciskā līmenī man sevi jālīdzsvaro ar kaut kādām izmaiņām diētā vai pat ķīmiskām zālēm. Taču cilvēciskā līmenī jānonāk pie līdzsvara ar Radītāju.

Tas nozīmē, ielikt sevi stāvoklī, kad es maksimāli pietuvojos Viņam. Pietuvošanās Viņam – ar atdeves un mīlestības īpašībām, ar pacēlumu virs mana egoisma, lai izveidotu no sevis kādu līdzību Radītājam. Tāpēc cilvēks tiek dēvēts par „Ādamu” no vārda „edome”, „līdzīgs” Radītājam.

Jautājums: Kur es parādu šīs atdeves, mīlestības īpašības? Attieksmē pret visu cilvēci?

Atbilde: Nē, tas nav iespējams. Raugoties uz attieksmi, pret visu cilvēci ir pārāk nesaprotami un gaisīgi. Tam visam jāparādās konkrētā grupā.

Savāciet „atveseļojošu” grupu, kura vēlētos sevi novest pie kopīga, cik iespējams, maksimāla veselīguma stāvokļa, lai tā sāktu nodarboties ar apvienošanos savā starpā, un sasniedzamais līdzsvars viņu savstarpējās attiecībās ietekmētu katru no viņiem.

Vajag pārbaudīt, kādā mērā viņi spēj būt līdzsvarā, cik daudz viņu veselība uzlabojas: teiksim, pazeminās paaugstināts spiediens, noregulējas pareizāks pulss utt. – kopumā noregulējas visi cilvēka pamatrādītāji.

Cilvēki sasniedz noteiktu optimālo svaru, sāk justies labāk, komfortablāk. Uz viņiem mazāk iedarbojas dažādas apkārtējās vides izmaiņas.

Vajag izveidot grupu, to pārbaudīt …

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: