Monthly Archives: decembris 2019

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 13. daļa

Saprast Radītāju

Jautājums: Kad cilvēks kaut ko rada no materiāliem kā Radītājs? Kas tas ir, ja viss ir ilūzija

Atbilde: Mēs neko neradām kā Radītājs. Tikai, ja mēs sāksim pieņemt augtāko gaismu, tad ar tās palīdzību spēsim strādā ar savu būtību, ar savu egoismu, ar savām vēlmēm.

Un tad mēs kaut kādā veidā, atbilstoši līdzības mēram Radītājam, sāksim saprast Viņa darbības, taču ne Viņa būtību.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 12. daļa

Radītājs – vienīgā realitāte

Jautājums: Vai mēs esam vienota realitāte ar Radītāju?

Atbilde: Nē, mēs nekādā gadījumā neesam ar Radītāju viena vienota realitāte. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 11. daļa

Apgūt izzināšanas zinātni

Jautājums: Vai ir pareizi sacīt, ka Radītājs ir bezgalīgs, tāpēc mēs nespējam Viņu definēt? Citādāk mēs Viņu ieliktu rāmjos, kuru Viņam nav.

Atbilde: Lieta tā, ka mums vēl ir pāragri runāt par Radītāju. Mums ir jārunā, nevis par Viņu, bet sevi: kādā mērā mēs varam uzticēties savām jūtām, salīdzināt šodienas un vakardienas zināšanas; mākam analizēt, atklāt, proti, apgūt izzināšanas zinātni. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 10. daļa

Valoda – saskarsmes jūtas

Bāls Sulams raksta, ka kabalas zinātnei ir jāizmanto absolūti precīzas definīcijas. No kurienes mums tās ņemt?

Šeit parādās saknes un zara likums visās pasaulēs, visos stāvokļos, katrā no mums. Tieši no turienes es varu ņemt precīzas, pareizas definīcijas, raugoties no dabas skatupunkta. Un tu no turienes paņemsi arī savas definīcijas, un mēs tās savstarpēji salīdzināsim. No šīs salīdzināšanas mēs spēsim viens otru pareizi saprast un nerunāt citiem vārdiem, bet ar citu jēgu. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 9. daļa

Ievērot kabalas valodu

Mēs neesam spējīgi mūsu pasaules vārdiem vai burtiem izteikt Augstākās pasaules jēdzienus, tāpēc ka viss mūsu vārdu krājums atspoguļo piecu maņu orgānu sajūtas.

Grūtība palielinās ar to, ka mums jāizsaka vārdiem un jāpublisko apspriešanai kādas zināšanas, kā tas ir pieņemts zinātniskajos pētījumos. Tāpēc kabalistam ir jāizmanto absolūti precīzas definīcijas. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”) (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 8. daļa

Izzinot augstāko pasauli

Jautājums: Ja pasaule ir reakcija uz spēku ietekmi, vai tas nozīmē, ka arī es esmu tikai reakcija? Un, ja tas ir tā, kas esmu es, kurš to izzina?

Atbilde: Patiešām es esmu reakcija uz to, ko veidoju. Es sevi sajūtu tādā vai citādā veidā. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 7. daļa

Jautājums: Esmu dzirdējis, ka cilvēks uztver realitāti un pasauli kā īstu izkropļojumu. Vai tā ir patiesība?

Atbilde: Jā, protams. Mēs visu uztveram tikai ar saviem maņu orgāniem, taču par cik tie ir izkropļoti, neizlaboti, sašķelti, tad dabiski, ka arī pasaule tāda izskatās.

Lieta tā, ka pasaule ap mums ir pilnīga, taču mēs to neuztveram kā pilnīgu tāpēc, ka to sajūtam savos sašķeltajos, neizlabotajos maņu orgānos. Tāpēc mēs neko nespējam sacīt par pašu pasauli, bet tikai par to, kādā veidā mēs to uztveram. (vairāk…)

Pasaule – realitāte vai ilūzija? 6. daļa

Pacelties virs materiālajiem maņu orgāniem

Šāda izzināšana ir pilnīgi pietiekoša un mūsos neizraisa nepilnvērtīgu zināšanu sajūtu, gluži kā mūsos nerodas nepieciešamība pēc sestā pirksta rokai, tāpēc ka mums pilnībā pietiek ar pieciem pirkstiem. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”) (vairāk…)

Kabala un veselība, 11.daļa

Visievainojamākie dabā

Jautājums: Ar kādu mērķi Radītājs/Daba sūta mums traucēkļus slimības izskatā?

Atbilde: Vistuvākais cilvēkam ir viņa dzīvnieciskā ķermeņa stāvoklis, kurā viņš pagaidām eksistē un sevi ar to asociē.

Tāpēc līdzsvara trūkums, kuru mēs izsaucam no garīgā līmeņa uz fizisko, parāda mums kā aplikācija, ka mums jāpilda noteiktas garīgas darbības pašā saknē, lai tās zaros sajustu izlabošanu. (vairāk…)

Kabala un veselība, 10. daļa

Grupa – ideāls organisms

Jautājums: Pieņemsim, mēs studējam „Kabalas pamatus” kursa domubiedru grupā, kopā mācāmies vairākas reizes dienā, un kāds no mums saslimst. Dabiski, sākumā viņam jāiet pie ārsta, bet grupā viņam kaut kā sevi jālīdzsvaro ar Radītāju.

Līdzsvarot ar Radītāju – tas nozīmē parādīt atdeves un mīlestības īpašības attiecībā pret citiem grupas locekļiem? Rūpēties, lai viņi sasniegtu Radītāju, tāpēc ka tajā parādās mana mīlestība? (vairāk…)