Monthly Archives: decembris 2019

Kabala un veselība, 11.daļa

Visievainojamākie dabā

Jautājums: Ar kādu mērķi Radītājs/Daba sūta mums traucēkļus slimības izskatā?

Atbilde: Vistuvākais cilvēkam ir viņa dzīvnieciskā ķermeņa stāvoklis, kurā viņš pagaidām eksistē un sevi ar to asociē.

Tāpēc līdzsvara trūkums, kuru mēs izsaucam no garīgā līmeņa uz fizisko, parāda mums kā aplikācija, ka mums jāpilda noteiktas garīgas darbības pašā saknē, lai tās zaros sajustu izlabošanu. (vairāk…)

Kabala un veselība, 10. daļa

Grupa – ideāls organisms

Jautājums: Pieņemsim, mēs studējam „Kabalas pamatus” kursa domubiedru grupā, kopā mācāmies vairākas reizes dienā, un kāds no mums saslimst. Dabiski, sākumā viņam jāiet pie ārsta, bet grupā viņam kaut kā sevi jālīdzsvaro ar Radītāju.

Līdzsvarot ar Radītāju – tas nozīmē parādīt atdeves un mīlestības īpašības attiecībā pret citiem grupas locekļiem? Rūpēties, lai viņi sasniegtu Radītāju, tāpēc ka tajā parādās mana mīlestība? (vairāk…)

Kabala un veselība, 9. daļa

Garīgā un fiziskā atveseļošanās

Jautājums: Pieņemsim, man kaut kas sāp, un es eju pie ārsta. Kādai pret to ir jābūt attieksmei: viss ir no Radītāja? Ko es ar to daru? Es runāju par nopietnām un pat nāvējošām slimībām.

Atbilde: Jebkuras nopietnas un nenopietnas slimības nāk no Radītāja. Tāda ir Radītāja saruna ar cilvēku. (vairāk…)