Kabala un veselība, 4. daļa

Atrast savstarpēja līdzsvara metodiku

Jautājums: Dzīvā organismā katram orgānam ir sava funkcija. Šie orgāni ir ļoti daudzveidīgi un pretēji, taču viņi visi darbojas harmonijā. Jūs to domājat kā harmoniju?

Atbilde: Jā.

Jautājums: Kā ideālā izskatās harmonija sabiedrībā?

Atbilde: Ja mēs atvērsim cilvēka organismu, tad tur ieraudzīsim milzīgu daudzumu dažādu mikrobu, dzīvu organismu, kuri nepārtraukti savā starpā atrodas opozīcijā, aprij viens otru.

Taču šādi viņi viens otru uztur. Opozīcijā viņi vienlaicīgi viens otram palīdz. Tas ir, dzīve ir pretstatu vienotība un līdzsvars. Gluži to pašu mums jācenšas izveidot sabiedrībā.

Jautājums: Vai var iztēloties, ka daba mūs izveidojusi dzīvnieciskā līmenī kā ideālu mehānismu, kurš atrodas harmonijā un var pats sevi attīrīt?

Atbilde: Jā. Taču sociuma līmenī mēs redzam absolūtu disharmoniju. Un tāpēc mums pašiem jāsasniedz harmonija.

Replika: Teorētiski tas ir skaidrs. Tikai nav skaidrs, kā to izdarīt. Tur visu mūsu vietā dara daba, kurā jau sākotnēji ielikta noteikta programma. Mēs neiejaucamies florā un faunā, jo redzam, ka viss pats sevi regulē.

Atbilde: Taču no tā mēs vismaz varam saprast, ka mums tas jāizdara arī mūsu apzinātos līmeņos. Taču tālāk, mūsu egoistiskās daudzu gadu attīstības rezultātā, mēs nonākam pie slēdziena, ka mums tas jāizdara arī apkārtējā sabiedrībā, citādi mēs sevi novedīsim pie savstarpējas iznīcināšanas.

Šeit atklājas kabalas zinātne un saka: “Es zinu, kā nonākt pie līdzsvara sabiedrībā, pie laimīgas līdzāspastāvēšanas, neraugoties uz to, ka mēs visi esam dažādi, viens otram pretēji un lieli egoisti. Neko nevajag aizvākt, neko nevajag iznīcināt. Vajag tikai atrast savstarpēja līdzsvara metodiku.”

Turpinājums sekos…

No TV programmas “Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: