Kabala un veselība, 3. daļa

Disbalansā ar dabu un sabiedrību

Jautājums: Ļoti bieži cilvēki jautā: „Kas man jādara, lai es būtu vesels?”

Atbilde: Tu nevari būt vesels līdz tam brīdim, iekams nepadarīsi veselu gan sevi, gan apkārtējo sabiedrību un, iespējams pat visu pasauli.

Jautājums: Tas ir, domām nav jābūt par sevi? Man jārūpējas ne par to, lai es būtu vesels, bet kā izveidot veselu sabiedrību?

Atbilde: Jā. Ir pat tāda teorija, kura arī nāk no kabalas: tādēļ, ka visa pasaule ir viena milzīga sistēma, tad viss, kas mūsos nav līdzsvarā, atsaucas uz zvaigznēm, planētām, uz visu, kas notiek galaktikā.

Kāpēc tad ir tāds viedoklis, ka pēc debesu ķermeņiem var pareģot to, kas notiks ar mums? Tāpēc, ka mēs ietekmējam visu notiekošo tā, ka pēc tam, novērojot debesis, varam teikt, ka tās ir mūsu stāvokļu sekas. Tas nozīmē, mēs varam šajā attēlā lasīt mūsu nākamos stāvokļus.

Jautājums: Iznāk, ka cilvēks kā augstākā dabas parādība, Radītāja nodoms, ietekmē zemākās formas?

Atbilde: Jā. Tāpēc nonākt pie veselības mēs varam tikai, ja nopietni izpratīsim visu sistēmu. Tā ir nedzīvā, augu, dzīvnieciskā un cilvēciskā daba, tajā skaitā, tuvais un tālais kosmoss – viss kopā.

Jautājums: Šodien mēs precīzi varam teikt, ka cilvēks atrodas disbalansā ar sabiedrību un dabiski arī ar dabu?

Atbilde: Ar visu.

Jautājums: Tas nozīmē, Radītāja daba ir pilnībā pretēja mums. Jūs varat paskaidrot, kas tā ir par dabu?

Atbilde: Tas ir absolūts līdzsvars. Rūpes nevis par sevi, bet par kopīgo visas sistēmas līdzsvaru, kad nav svarīgi, tas esmu es vai pasaules, kosmiskā sistēma, kurā es dzīvoju. Tas viss ir „es”. Tas viss mani ietekmē, un es ietekmēju visu. Tāpēc, ja mēs sakām: „Mīli tuvāko, izrādi atdevi, mīlestību”, tas nozīmē, vienkārši sajūti, ka tu esi visas pasaules integrāla daļa.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed