Kabala un veselība, 2. daļa

Visam jābūt līdzsvarā

Replika: Jūs sakāt, ka ir trīs sfēras, kurām harmoniski jāsaskan: es, sabiedrība un daba. Kāds sakars starp cilvēku, sabiedrību un dabu?

Atbilde: No kabalas skatupunkta jebkurā līmenī, tajā skaitā arī mūsu pasaules līmenī, visiem faktoriem jābūt līdzsvarā. Dabā nav nekā kaitīga un nav nekā derīga, plusam un mīnusam jābūt savās vietās un vienam otru nepārtraukti jālīdzsvaro. Mēs nevaram, piemēram, iznīcināt vilkus, jo citādi mūsu aitas slimos.

Mēs redzam, ka dabā viss būvēts no divu pretstatu mijiedarbības. Tāpēc arī cilvēkā, arī viņa attieksmē pret apkārtējo pasauli un viņa attieksmē pret dabu, un pašā dabā, un pašā sabiedrībā visam jābūt līdzsvarā. Šis līdzsvars ir jāiemācās.

Kabalas zinātne skaidro, kādā veidā to izdarīt. Tas nav vienkārši. Sākumā cilvēkam sevī vismaz jāsāk veidot līdzsvara platformu, kur visi viņa labie un sliktie pretstati nolīdzsvarosies. Viņam sevī neko nevajag iznīcināt, bet tikai līdzsvarot.

Tā ir pavisam cita attieksme, kad cietumi neeksistē, viss tiek pārnests tikai uz audzināšanu, kura būvēta uz tā, ka nav labā un sliktā, ir tikai pareizas mijiedarbības trūkums starp visiem faktoriem.

Ja mēs šādā veidā sāksim sevi ierīkot no iekšienes un ārpusē, tad beigās nonāksim stāvoklī, kad visa pasaule tiešām būs ērta, komfortabla, droša un vesela.

Jautājums: Pirmais līdzsvara etaps ir mūsu egoistiskās dabas izzināšana?

Atbilde: Jā, tāpēc ka cilvēks ir pamats. Kabalas zinātne un pat daudzas citas teorijas vēsta, ka cilvēks ietekmē apkārtējo pasauli, no viņa uz pasauli izplūst sava veida iradiācija, un visa pasaule kļūst par cilvēku iekšējā stāvokļa sekām.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed