Pasaule – realitāte vai ilūzija? 4. daļa

Iziet jaunā izzināšanas līmenī

Tas mums sniedz absolūtu apmierinājumu, neraugoties uz to, ka mums nav nekāda priekšstata par dabas parādību būtību. Mums nevajag izzināt arī personīgo būtību. Viss, kas mums ir zināms par sevi, tikai dabas izraisošās sekas. (Bāls Sulams, „Kabalas zinātnes būtība”)

Iznāk, ka man ir pietiekoši tas, kas ir. Ja es sajūtu kaut kādu parādību, un tā absolūti piepilda manas vēlmes, apmierina manus jautājumus, tad šādā gadījumā es ne uz ko vairāk netiecos.

Vai tomēr ir iespējams „aplipt” ar sekojošiem jautājumiem? Droši vien kaut kur, kaut kā, tas ir iespējams, ja mēs tuvosimies Radītājam un vēlēsimies iegūt Viņa dabu. Var būt tur mēs spēsim nonākt līdz tādām izzināšanas iespējām, kuras būs augstākas par mums tagadējiem. Taču tas ir cits kontinuma līmenis, cits izzināšanas līmenis.

Nedzīvā, augu, dzīvnieciskā līmenī eksistē viss, iekļaujot visus cilvēkus mūsu pasaulē. Ja cilvēks studē kabalu, paceļas virs dzīvnieciskā līmeņa, paceļas līdz Radītāja līmenim un sāk izzināt šo sistēmu, tad jūt ne tikai to, bet arī visu parādību cēloņus.

Proti, es ne tikai sajūtu Radītāju, bet arī atklāju Viņa būtību, nākamo kontinumu līmeni. Ar to nodarbojas kabalas zinātne. Tikai tā jau ir cita pilotāža.

Turpinājums sekos…

No nodarbības krievu valodā, 15.09.2019.

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed

Iepriekšējā ziņa: