Kabala un veselība, 1. daļa

Veselība – cilvēka līdzsvars ar Dabu

Replika: No kabalas skatupunkta ar veselību tiek saprasts cilvēka saiknes mērs ar kopīgo Dabas sistēmu vai Radītāju. No tā izriet, ka, lai būtu vesels, nepieciešams iemācīties pareizu mijiedarbību starp cilvēkiem sabiedrībā, izstudēt dabas likumus un līdzsvarot sevi ar tiem.

Tas, principā, ir identisks tai veselības definīcijai, kuru sniedza Vispasaules veselības aizsardzības organizācija 20.gs. 40 – tajos gados: „Veselība ir pilnīgs fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis – nevis tikai slimību un fizisku defektu iztrūkums”. Vēlāk viņi pievienoja vēl ekonomisko faktoru.

Atbilde: Tas ir, ja viss ir līdzsvarots, tad arī veselība līdzsvarojas.

Jautājums: Šī pati organizācija vēsta, ka cilvēka veselība ir atkarīga 10% no veselības aizsardzības, 20% no iedzimtības, 20% no apkārtējās vides kvalitātes un 50% nosaka dzīvesveids.

Ja noņem ģenētiku, tad viss pārējais ir atkarīgs no sabiedrības, kura pilnībā nosaka cilvēka veselības stāvokli, izņemot iedzimtību.

Turklāt viņi vēsta, ka 32 – 40% gadījumu fizisku saslimšanu un kaišu rašanās iemesli ir dvēseles stāvokļi, traumas, stresi un konflikti.

Vēlētos noskaidrot to cēloņus. Kā tas viss ir savstarpēji saistīts?

Atbilde: Principā kabala par to stāsta gluži to pašu.

Dabiski, ja mēs sasniegsim pilnīgu cilvēka līdzsvaru pašam ar sevi, ar apkārtējo pasauli, ekoloģiju un sabiedrību, tad līdzsvarosies arī viņa veselība.

Taču, kā sevi līdzsvarot? Tas nozīmē saprast, ka visi signāli pie cilvēka nonāk no augstākā spēka, no kopīgā Dabas spēka. Ja cilvēks spēs sevi ar šiem spēkiem pareizi līdzsvarot, tad dabiski, ka pastāvīgi jutīsies komfortabli.

Tad cilvēka veselība kļūs ideāla, cik vien iespējams, tāpēc ka tomēr eksistē vēl tāds parametrs kā iedzimtība. Taču arī to principā var koriģēt.

Tas pats arī ar apkārtējās vides ietekmi, lai gan šodien mēs nepavisam to vēl neesam noveduši līdzsvarā, pareizā stāvoklī ar mums. Taču kopumā, tas ir iespējams.

Replika: Kas attiecas uz iedzimtību, ja mēs šodien ieguldītu naudu ģenētikā, nevis bruņojumā, tad principā varētu mierīgi konstatēt visas mūsu kaites jau bērnībā un šos gēnus izmainīt.

Atbilde: Ja mēs pārstātu tērēt naudu bruņojumam un kosmētikas ražošanai, tad nekavējoties sajustos kā paradīzē.

Šīs ir divas milzīgu izdevumu sfēras. Cilvēce vienkārši sevi nogalina, lai tās piepildītu. Tāpēc mums pietrūkst ļoti daudz līdzekļu tam, lai izveidotu mūsu dzīvi komfortablu un veiksmīgu.

Turpinājums sekos…

No TV programmas „Kabalas pamati”, 27.12.2018

Avots krievu valodā

Diskusijas | Share Feedback | Ask a question
"Kabala un dzīves jēga" Komentāri RSS Feed